header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
CHZ mededelingen

Teamindelingen 2020/2021

24-5-2020

Informatie met betrekking tot selecties 2020/2021.

 

Beste spelers en speelsters, ouders/verzorgers en belangstellenden.

 

De coronacrisis trekt op geheel Nederland een zware wissel. We hebben acht weken lang niet kunnen hockeyen, waarna we over zijn gegaan op een systeem waarin de helft van het jeugdhockey "gedeeltelijk” mag trainen. Dit heeft voor de hockeyclub verregaande gevolgen, op allerlei vlakken. Zo heeft het ons ook de gelegenheid ontnomen om onze selectieprocedure voor het seizoen 2020/2021 uit te rollen. In deze procedure stond de beoordeling van de trainers van het huidige seizoen centraal, gecombineerd met de observaties tijdens de zogenoemde "gemengde trainingen”, waarin het de bedoeling was dat teams op een laagdrempelige manier met elkaar samen konden trainen om zo goed het onderlinge niveau over een langere tijd op waarde te kunnen schatten.

Vervolgens is er, in deze bijzondere tijden, zeer bewust voor gekozen om in de huidige periode te kiezen voor trainingen waarin sociale cohesie, plezier en teamgevoel centraal staat. We hebben aangegeven dat we deze periode niet gebruiken als selectiemoment. Er wordt dus ook bewust niet beoordeeld op dit moment. De beoordelingen die vanuit de trainers opgesteld zijn, gelden voor de periode van vóór de coronacrisis.

Dit houdt in dat we vanuit de technische staf keuzes hebben moeten maken, waarbij we geprobeerd hebben om zoveel mogelijk aan onze oorspronkelijke visie vast te houden. Dat betekent dat de teamindelingen voor het seizoen 2020/2021 gemaakt zullen worden na intensief overleg tussen de hoofdtrainer top (Bas Beuse), de waarnemend hoofdtrainer prestatie (Glenn Coates), de waarnemend hoofdtrainer meisjes D-lijn (Bart van Kersbergen) en bestuurslid breedtehockey (Natasja Burdorf).

In de breedtelijn hebben Barbara Kleinendorst en Milaine de Roos het indelen van de breedteteams op zich heeft genomen. Zij doen dit na overleg met trainers en begeleiders en met inachtneming van eventuele sociale verzoeken. Wij hopen op een ieders medewerking en medeleven. Wij zijn ons er terdege van bewust dat het geen ideale situatie is, maar wij doen ons best om een en anders zo goed mogelijk te begeleiden en in te delen.

We hopen dit zo snel mogelijk rond te hebben en de nieuwe teamindelingen worden uiterlijk 15 juni gepubliceerd.

Vriendelijke groet,

Namens de technische commissie en het bestuur,

Bas Beuse