header foto header foto header foto header foto header foto
 
Algemeen

Gedragscode geeft Almeerse hockeyclub duidelijk gezicht

Nieuws afbeelding 7-2-2016
Wat begon als een lijst met afspraken voor JB1, resulteerde uiteindelijk in een gedragscode voor de hele Almeerse. De club was stormachtig gegroeid en zocht antwoord op de vragen: Wat willen wij als club uitstralen? Waar heb ik mij aan te houden binnen de club en welke gedrag hoort daarbij? Er was weliswaar sprake van een grote saamhorigheid en veel positieve kracht, maar de samenhang kon beter. De oplossing werd gezocht en gevonden in de gedragscode met de basiswaarden ambitieus, bewust en integer.

Resultaten
Gedragscode biedt duidelijkheid, houvast en bescherming voor iedereen. Grote bekendheid binnen de club door actieve communicatie. Code geeft richting aan de club in al haar geledingen.

Aanpak
Eerste teamcode voor JB1 De hele zaak kwam aan het rollen toen Alex Verga de afspraken voor zijn Jongens B1 team op een rijtje zette. Centraal stond de gedachte dat geen speler belangrijker is dan het team. Daarnaast kwamen er zaken aan de orde als dat je je teamgenoten, zeker in selectieteams, als broers of zussen kunt zien. En winnen is leuk, maar je moet ook een goede verliezer zijn. De (toen nog) vicevoorzitter van de Almeerse zag in deze regels een mooie basis voor een club brede code waarin de afspraken voor alle geledingen binnen de club konden worden vastgelegd.

Ambitie, Bewust, Integer 
Na het nodige voorwerk waarbij de scope van de code werd vastgesteld, werd een werkgroep ingesteld. Deze ging aan de slag en formuleerde eerst de basiswaarden. Hieraan werden vervolgens alle elementen van de code getoetst. Het idee is dat de basiswaarden en de daarmee verbonden richtlijnen houvast geven, zodat niet ieder voor zich hoeft uit te zoeken of hij of zij correct handelt.

Houvast en bescherming voor iedereen 
In de code worden drie groepen duidelijk omschreven: het bestuur en de commissies, de trainers en coaches en de teams en de spelers. Voor iedere groep zijn gedragsafspraken gemaakt die specifiek gaan over de manier waarop iedereen zich in zijn of haar functie of hoedanigheid dient te gedragen. Het uiteindelijke doel: duidelijkheid, houvast en bescherming bieden. Niet alleen intern, maar ook voor alle bezoekende teams en andere externe partijen die met de club in aanraking komen.

Hoe zorg je dat de code gaat leven? 
Een code blijft een lege huls als je niet iedereen actief op de hoogte stelt van het doel en de strekking ervan. Je moet deze boodschap ook blijven herhalen. Om te bereiken dat de code een vanzelfsprekend onderdeel wordt in de beleving en het gedrag van iedereen binnen de club moet het tot de haarvaten van de club doordringen. Bewustwording is essentieel in het hele proces; het gaat niet van de ene op de andere dag. De Almeerse realiseerde zich dit en heeft in 2013 voor alle commissies, trainers, coaches en teams presentaties verzorgd. Uiteindelijk zo’n 45 in totaal. In 2014 is deze exercitie nog eens herhaald. Bij de jongste jeugd en de breedtesportteams werden ook de ouders nadrukkelijk betrokken. Tijdens iedere sessie was er ruimte voor discussie.

Tussen de oren houden 
Om het onderwerp levend te houden zoekt de club steeds naar andere manieren om de code uit te dragen. Steeds hetzelfde doen gaat op den duur ten koste van de effectiviteit. Zo maakt de code inmiddels deel uit van de arbeidscontracten en vrijwilligersovereenkomsten van de club. Ook tekenen alle nieuwe leden bij hun aanmelding voor het naleven van de code. En als flankerend beleid moet iedereen die iets binnen de club doet vanaf dit jaar over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te beschikken. Daarnaast staat de slogan groot op de muur van het clubhuis en op een banner van 15x4 op het terrein en hangt op iedere deur in het clubhuis een poster met een boodschap uit de code.


Rob Bakker
Voorzitter Almeerse Hockey Club

Bron: hockeycorner.nl Bijlage

Reacties


Dick Hovestadt

11-2-2016 @ 00:14:50 |Belangrijk voor een sterke en gezonde vereniging waaraan we allen willen en kunnen bijdragen.

Reageer op het nieuws