header foto header foto header foto header foto header foto
 
Algemeen

(Kandidaat) bestuursleden zijn bekend

Nieuws afbeelding 5-9-2015
Voor de zomerstop kwamen er 2 bestuursfuncties beschikbaar, Judith Wijnen en Atte Bootsma gaven aan te willen stoppen met de bestuursfunctie binnen de Almeerse Hockey Club. Wij hebben in de zomer niet stil gezeten en we hebben gezocht naar waardige vervangers. En die hebben wij gevonden: Nienke Sondern wil graag de secretaris-werkzaamheden van Atte overnemen en Ronald Boekhout van Solinge zal de portefeuille van Judith (HR, vrijwilligers en ledenbeleid) gaan dragen.

Beide kandidaat-bestuursleden zullen in de Algemene Leden Vergadering (aankomende december) aan de leden worden voorgedragen. Tot die tijd zullen zij zo goed als mogelijk door hun voorgangers worden ingewerkt, door de overige bestuursleden worden begeleid en daar waar mogelijk alvast zelf hun steentje bij gaan dragen aan het bestuur en aan de Almeerse.
 
Wij zijn blij dat Nienke en Ronald zitting willen nemen in het bestuur en wensen hen veel succes en vooral veel plezier.
 
Namens het bestuur,

Bas Bonhof
Voorzitter

Reacties


Marion Hoogendijk-koppelaar

6-9-2015 @ 15:30:01 |Veel succes Ronald en Nienke!

Jack Wegman

7-9-2015 @ 00:09:28 |Zonder vrijwilligers geen club! Bij voorbaat dank.

Reageer op het nieuws