header foto header foto header foto header foto header foto
 
Algemeen

ALV verplaatst naar vrijdag 7 februari 2014

20-1-2014

Bij het plannen van de extra ALV was, helaas, over het hoofd gezien dat op donderdag 6 februari ook de voorstelling 'Wel winnen hè' geprogrammeerd staat in Schouwburg Almere.

Om het iedereen mogelijk te maken zowel deze voorstelling als de ALV bij te wonen is de ALV verplaatst naar vrijdag 7 februari.
Uitnodiging, agenda en toelichting treft u hier onder aan.

Uitnodiging ALV 7 februari 2014
Geachte Ereleden, Leden van Verdienste, leden en aspirant-leden,

Bij deze willen we u uitnodigen voor een extra Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering zal plaatsvinden op vrijdag 7 februari 2014 in het clubhuis van de Almeerse Hockeyclub, ontvangst vanaf 20.00 uur / aanvang 20.30 uur. De agenda en de toelichting daarop treft u hier onder aan.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot deze vergadering of onderstaande agenda kunt u contact opnemen met het bestuur via [email protected]. Ook eventuele afmeldingen kunnen aan dit e-mail-adres gericht worden. 

Agenda Algemene Leden Vergadering vrijdag 7 februari 2014:

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Ingekomen stukken
4. Bestuursmededelingen
5. Bestuurssamenstelling
    a. Benoeming van Bas Bonhof als voorzitter van het bestuur
    b. Benoeming van Rob Bakker
6. (Nog) 35 jaar Almeerse
7. Rondvraag
8. Sluiting

Toelichting op de agenda

5. Bestuurssamenstelling:
Zoals op de Ledenvergadering van 19 december 2013 aangekondigd, zal Boudewijn Molenaar tussentijds aftreden als bestuurslid (en voorzitter). De voorzitter van het bestuur wordt benoemd door de Ledenvergadering. Het bestuur stelt u voor, Bas Bonhof als nieuwe voorzitter te benoemen.

Rob Bakker zal bij benoeming de rol van vicevoorzitter op zich nemen en onder andere de verdere implementatie van de Gedragscode in zijn pakket krijgen.

6. (Nog) 35 jaar Almeerse
Dit jaar viert onze club het 35-jarig jubileum. Het bestuur hoort graag uw creatieve ideeën over het vieren van dit jubileum én over de mogelijkheden die u ziet om van de Almeerse een nóg betere vereniging te maken voor breedte- en tophockeyers.

Deze agenda, wordt u ook per e-mail toegestuurd.

Uw aanwezigheid wordt van harte aanbevolen en op prijs gesteld.

Met vriendelijke groet,
Atte Bootsma
Secretaris
Almeerse Hockey Club