header foto header foto header foto header foto header foto
 
Algemeen

Algemene Leden Vergadering

15-11-2013 Voor in uw agenda: Dinsdag 10 december a.s. zal er weer een ALV plaatsvinden. Ontvangst 20:00, aanvang 20:30. Agenda en stukken zullen op zo kort mogelijke termijn worden gepubliceerd. Komt allen!