header foto header foto header foto header foto header foto
 
Algemeen

Agenda ALV 1 juli 2013

1-7-2013

Agenda

Algemene Leden Vergadering 1 juli 2013: ontvangst 20.00 uur / aanvang 20.15 uur.

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Ingekomen stukken

4. Vaststellen notulen Algemene Leden Vergadering van 13 december 2012 en notulen Buitengewone Algemene Leden Vergadering (BALV) van 23 april 2013.

5. Bestuursmededelingen

6. Financiƫn

-Prognose 2012 / 2013

-Begroting 2013 / 2014

-Contributievoorstel 2013 / 2014

7. W.V.T.T.K. (Wat Verder Ter Tafel Komt)

8. Rondvraag

9. Sluiting