header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Algemeen

Algemene Leden Vergadering 26 juni 2012

12-6-2012

Op dinsdag 26 juni a.s. zal er een Algemene Leden Vergadering plaatsvinden in het clubhuis van de Almeerse Hockeyclub, ontvangst 20.00 uur / aanvang 20.15 uur.

 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot deze vergadering of onderstaande agenda kunt u contact opnemen met het bestuur via [email protected]. Ook eventuele afmeldingen kunnen aan dit e-mail-adres gericht worden.

 

Agenda

Algemene Leden Vergadering 26 juni 2012:

 

1.         Opening

2.         Vaststellen agenda

3.         Ingekomen stukken

4.         Vaststellen notulen Algemene Leden Vergadering van 12 december 2011

5.         Bestuursmededelingen

6.         Bestuurssamenstelling

-                  Aftreden Sytze de With en Marianne Remie

-                  Portefeuilleverdeling

7.         FinanciĆ«n

-                  Prognose 2011 / 2012

-                  Begroting 2012 / 2013

-                  Contributievoorstel 2012 / 2013

8.         W.V.T.T.K. (Wat Verder Ter Tafel Komt)

9.         Rondvraag

10.       Sluiting

 

Uw aanwezigheid wordt van harte aanbevolen en op prijs gesteld.

 

Met vriendelijke groet,

 

Boudewijn Molenaar, Voorzitter

Joest Straat, Secretaris