header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Algemeen

Vervolgbericht m.b.t. de aangekondigde Buitengewone Algemene Leden Vergadering van 11 mei a.s.

29-4-2011

Naar aanleiding van de vele reacties, per e-mail en op de site, een uitleg waarom wij als bestuur een Buitengewone Algemene Leden Vergadering hebben belegd.

 

Semi-water of ‘echt’ water?

De Gemeente is van plan een semi-waterveld aan te leggen op de plaats waar nu het zand-ingestrooide veld 3 ligt. Ter verbetering van het breedte- en tophockey binnen de Almeerse Hockey Club vindt het bestuur het wenselijk om van veld 3 een waterveld te maken. Een waterveld is echter veel duurder en de Gemeente kan niet meer geld vrijmaken dan zij al doet. Zij geeft de club echter wel de mogelijkheid om het tekort, zo’n EUR 165.000, zelf aan te vullen.

 

Uitstel van aanleg?

Omdat de aanbesteding al is gestart, hebben wij niet veel tijd meer. Uitstel van aanleg van een nieuw veld, op de plaats van het huidige veld 3 (of dat nu een semi-waterveld of een ‘echt’ waterveld wordt) is ongewenst, omdat wij niet weten of de Gemeente tegen die tijd nog een mogelijkheid heeft om de aanleg van een nieuw veld (mee) te financieren. De kosten van vervanging zullen dan vele malen hoger uitvallen.

 

Financiering?

De financiering van het tekort van EUR 165.000 voor een tweede waterveld) ligt moeilijker. Ten eerste dient dit op vrij korte termijn gerealiseerd te worden en ten tweede mag dit zo min mogelijk risico’s voor de club en haar leden opleveren. Wij staan open voor iedere suggestie en kunnen jullie verzekeren dat we al menig alternatief hebben bekeken en beoordeeld. Als er echter iemand is met een goed onderbouwd plan, dan horen wij dat graag en zullen we dat 11 mei gaarne met jullie bespreken.

 

Opzegging lidmaatschap?

Vele reacties op onze site hadden te maken met de onmogelijkheid om als lid te kunnen bedanken op het moment dat de algemene vergadering op 11 mei instemt met de aanleg van een tweede waterveld en de wijze van financiering zoals door het bestuur aan jullie is voorgelegd. Daar hebben wij uiteraard alle begrip voor. Dit mag nooit in de weg staan aan de te voeren discussie, dat is helder. Wanneer de Buitengewone Algemene Leden Vergadering op 11 mei a.s. instemt met de door het bestuur gesuggereerde financieringsvorm ten behoeve van een tweede waterveld, dan is er alsnog de mogelijkheid zijn om je lidmaatschap te beëindigen. Die opzegging willen wij dan ontvangen voor 1 juni a.s., zodat iedereen ruim de tijd krijgt een keuze te maken.

 

Maximale bijdrage per gezin?

Wij begrijpen ook dat instemming met de voorstellen van het bestuur, zoals die op 11 mei aan de algemene vergadering worden voorgelegd, voor gezinnen met meerdere leden een behoorlijke financiële impact zullen hebben. Wij willen daarom voorstellen de eenmalige bijdrage voor gezinnen te maximeren op EUR 200.

 

Wie beslist?

Tenslotte: het besluit om wel of niet voor een tweede waterveld te gaan ligt in handen van de algemene vergadering, niet van het bestuur. De leden beslissen. Ook omtrent de eventuele financiering van de aanleg ervan. Onze intentie is om een ruime meerderheid binnen de club te hebben, zodat ons besluit breed wordt gedragen. De mening van ouders en verzorgers van aspirant-leden weegt daarin net zo zwaar als die van de leden.

 

Het bestuur van de Almeerse Hockey Club zal op woensdag 11 mei a.s. nadere tekst en uitleg geven. Wij gaan er van uit dat vele leden, ouders en verzorgers aanwezig zullen zijn, zodat wij de kans krijgen onze visie duidelijk te maken. De Buitengewone Algemene Leden Vergadering is bovendien de uitgelezen plek om kritische kanttekeningen te plaatsen bij, of onvoorwaardelijke steun te bieden aan, de voorstellen van het bestuur.

 

Wij rekenen op een massale opkomst, U bent van harte welkom!

 

Namens het bestuur van de Almeerse Hockey Club

 

Met vriendelijke groet,

Boudewijn Molenaar, Voorzitter

Joest Straat, Secretaris

Reacties


Ruud Cornelisse

29-4-2011 @ 18:13:26 |Het is mij nog steeds niet duidelijk waarom er een waterveld moet komen. Een semi-waterveld is al prachtig en gratis . Zoals de rijdende rechter zegt: Daar zult het mee moeten doen ! ^o^

Edwin Vermeulen

29-4-2011 @ 18:21:50 |Kunnen de Almeerse leden die bijdrage van 100,- ook terug verwachten als de gemeente wel meer gelden vrijmaakt voor de Almeerse?

Sipke Plat

29-4-2011 @ 19:39:59 |Een tweede waterveld past bij de ambitie en de kwaliteit van onze club. Als Spandersbosch er 4 kan leggen, dan moet een 2e er voor ons gewoon inzitten.

Alfred Mulder

29-4-2011 @ 19:48:05 |Spandersbosch heeft de velden zelf bekostigd door middel van vele ludieke acties. Hiervoor is een PLAN gemaakt dat langere tijd liep.

Stijn Nieuwenhuis

29-4-2011 @ 20:23:25 |heb er wel een 10 tje voor over uit mijn spaarpot

Marcel Daams

30-4-2011 @ 00:07:05 |Jeugdleden dan nu ook stemrecht? Als ik alle reacties zie lijkt het me verstandig, wanneer je dit niet doet en het wordt door de "senior" leden wel goedgekeurd ben je meteen een derde aan leden en contributie kwijt.

Marcel Daams

30-4-2011 @ 00:09:29 |Misschien wel een goed plan dan is er ook geen nieuw veld meer nodig wanneer de club nog maar 900 a 1000 leden over heeft.

Boudewijn Hoeneveld

30-4-2011 @ 09:14:24 |En als er niet oppassen hebben we voor komend seizoen nog steeds een zandveld voor veld 3.Uitslel voor de 3e keer. Nog een jaar op zand: nog een jaar geen vooruitgang.

Lotte Jonker

9-5-2011 @ 21:31:01 |Misshien een goed idee dat het bestuur nog even duidelijk maakt waar je het machtigingsformulier kunt vinden zodat je als (betalende) ouder stemrecht krijgt?

Jordy van Leeuwen

10-5-2011 @ 11:06:53 |@Lotte, inloggen in Emma - Documenten -Formulieren : <a href="http://www.almeerse.nl/files/documenten/20081016_Adviesrechtformulier.pdf" target=_blank>Klik hier</a>

Luuc van der A

10-5-2011 @ 12:25:34 |fijn, dat machtigingsformulier zocht ik ook al! Als je zelf (als ouder) niet kunt komen, kan je je machtiging dan ook aan een andere ouder meegeven?

William Hasselo

10-5-2011 @ 21:47:19 |Is er een poll op de website om te stemmen beschikbaar?

Michel Volmer

11-5-2011 @ 09:59:44 |Het betreft GEEN stemrecht, maar adviesrecht.

Jordy van Leeuwen

11-5-2011 @ 10:31:12 |Klopt, ik zag het staan, dan maar zelf wat in elkaar brouwen of titel aanpassen :)

Michel Volmer

11-5-2011 @ 13:43:24 |8) Gedaan.

Maarten de Haas

12-5-2011 @ 23:50:53 |Waarom zou je er aan meebetalen, als je er toch nooit op speelt? :O

Reageer op het nieuws