header foto header foto header foto header foto header foto
 
Algemeen

Helaas maar waar

3-3-2010
In de afgelopen periode heeft de scheidsrechterscommissie in samenwerking met de tuchtcommissie er alles aangedaan om alle leden die verplicht zijn hun clubscheidsrechterskaart te behalen dit te doen middels meerdere extra cursussen, persoonlijke begeleiding en zelfs in sommige gevallen het afnemen van een mondeling examen.
Deze leden zijn persoonlijk benaderd om hieraan gehoor te geven en gelukkig heeft het meerendeel dit dan ook gedaan. Door deze persoonlijke benadering is het ze ook gelukt om uiteindelijke de scheidsrechterskaart te behalen met dank aan de inzet van de de gehele scheidsrechterscommissie.
 
Echter zijn er zes leden geweest die geen gehoor hebben gegeven aan deze oproep of niet aan de voorwaarden hebben voldaan om deel te nemen aan het examen. De tuchtcommissie heeft in samenspraak met het bestuur en de betrokken commissies dan ook harde maatregelen genomen en deze leden helaas moeten schorsen als speelgerechtigd lid totdat deze personen kunnen aantonen dat ze wel een scheidsrechterskaart hebben.
 
Het is dan ook voor het eerst in de geschiedenis van de vereniging dat een dergelijke maatregel genomen is maar kan zich op geen enkele andere manier dan deze verantwoorden naar haar leden die wel aan deze minimale verplichting voldoen en dat is het behalen van de scheidsrechterskaart bij een minimale leeftijd van 16 jaar.
 
Nogmaals voor de duidelijkheid: Indien u als spelend lid van de Almeerse 16 jaar wordt in het lopende hockeyseizoen of spelend lid bent in een seniorenteam dient u uw scheidsrechterskaart te behalen. Er worden gedurende het seizoen meerdere cursussen gegeven met aansluitend een examen. In andere woorden zijn er gedurende het seizoen meerdere mogelijkheden dit te realiseren.
 
Als vereniging spreken wij dan ook de hoop uit dat elk lid zijn/haar sportieve bijdrage hierin levert.

Reacties


Michel Volmer

3-3-2010 @ 15:40:39 |4 dames uit 1 teams geschorst en de coach was niet van te voren geïnformeerd, terwijl daarmee misschien e.e.a. te voorkomen was geweest. Jammer.

Atte Bootsma

3-3-2010 @ 16:05:06 |@Michel: Dat had wellicht anders gekund\gemoeten. Aan de andere kant: Als coach kan je in LISA zien wie er wel en geen kaart heeft en hoeveel er gefloten wordt.

Michel Volmer

3-3-2010 @ 16:12:34 |@Atte, als de druk wordt opgevoerd en de coach weet van niets, wat dan? Moet je wekelijks gaan kijken? Nee, cc'en.

Joep Holtrop

3-3-2010 @ 21:30:45 |Waarom worden deze mensen niet bij naam genoemd op de site? Dan kan de rest van de club ze "aanmoedigen" bij het halen van hun kaart... O-)

Valentijn Vermist

3-3-2010 @ 22:24:32 |Als ouder zou ik willen vragen voor begrip voor leden voor wie het halen van een scheidsrechterkaart een gigantische klus is.

Joep Holtrop

3-3-2010 @ 22:26:57 |Ik vraag me een beetje af wat het probleem is met die cursus halen... Iedereen die speelt kent de regels toch?

Atte Bootsma

3-3-2010 @ 23:27:42 |@Valentijn: Er is heel veel begrip en er is ook veel extra begeleiding geweest. Daardoor hebben de meeste mensen hun kaart wel gehaald. Bij het laatste herexamen is zelfs iedereen geslaagd. Maar ja, als je geen examen doet...

Guus Kuster

4-3-2010 @ 13:19:54 |voor mensen die problemen hebben zijn er zelfs mogelijkheden om het exame mondeling te doen. Dus heb je problemen bel of mail met de scheidsrechterscommissie en wacht niet af. Wij kunne veel maar helderziend zijn we niet!!

Reageer op het nieuws