header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Algemeen

ALV gisterenavond

20-6-2008
De ALV van gisteren was, met maar 25 leden, slecht bezocht. De belangrijkste beslissingen waren:
 • Een vertrouwenscommissie is benoemd, die een gedragscode zal opstellen ten aanzien van ongewenste intimiteiten;
 • Strategie-sessies zullen worden gehouden, komend seizoen, voor verdere bepaling van het verenigingsbeleid.
 • Ieder spelend lid vanaf 16 jaar wordt geacht 6 keer te fluiten per seizoen op het veld.
 • Het contributie-voorstel is goedgekeurd (EUR 15 verhoging die al was vastgesteld tijdens vorige ALV en daarbij toename van 2,75% voor volgend seizoen).
 • Barborg is vastgesteld op EUR 40.
 • Gezinskorting verdwijnt, gezinsmaximum-contributie is ingesteld.
 • Voorgestelde gedragscode voor professionals en vrijwilligers is goedgekeurd.
 • Voorgestelde Huishoudelijk Reglement is goedgekeurd. Hierin wordt onder andere meer invloed tijdens Ledenvergaderingen gegeven aan aspirant-leden en hun ouders, middels een adviesrecht.
 • Marco Wisse is als bestuurslid afgetreden, onder dankzegging en applaus.
 • Naar nieuwe bestuursleden wordt gezocht.
 • De vereniging zal meedoen met de Grote Club Aktie.

Voor het nalezen van de stukken, zie de documenten-sectie van de website.

Reacties


Matthijs Aandewiel

20-6-2008 @ 18:34:28 |Wij hebben in onze familie ook een gedragscode. Voor zowel de professionals als de vrijwillge familieleden..

Marco Wisse

20-6-2008 @ 19:15:09 |niet verder vertellen Matthijs, maar die van jullie hebben we gekopieerd :)

Tjeerd Maat

20-6-2008 @ 20:33:15 |ongewenste intimiteiten tijdens de alv?

Jeroen Zorge

20-6-2008 @ 22:23:51 |"ieder spelend lid moet 6x fluiten" ? Vanaf welke leeftijd ? Vanaf 14 of 16 jaar hoop ik. Mijn zoon is 8 !! Jacqueline Zorge

Klaas Loeve

20-6-2008 @ 23:00:44 |Ouders kunnen ook scheidsrechter worden, Jacqueline, graag zelfs. Cursussen worden aangekondigd op deze website. En Jeroen hoeft nog even niet.

Olaf Laarhoven

20-6-2008 @ 23:49:01 |Volgens mij is er veel meer gezegd!!

Dominique van der Meulen Kunee

21-6-2008 @ 09:02:11 |ja maar dat is het voordeel als je aanwezig bent, de rest moet het met een samenvatting doen!!!

Peter Schepers

21-6-2008 @ 10:53:03 |1596 - 25 de rest? O-)

Lieke den Biggelaar

21-6-2008 @ 14:20:34 |prima dat er gedragscodes komen. Een voorstel: "ongewenste omgangsvormen" ipv "ongewenste intimiteiten"

Vic Dieke

22-6-2008 @ 21:26:38 |Ben bij de vorige ALV aanwezig geweest, als "ouder van 3 jeugdleden". Er werd mij diverse malen gevraagd "wie ik was", het ontbrak er nog aan dat men vroeg "wat ik kwam doen".

Vic Dieke

22-6-2008 @ 21:28:05 |Voelde me niet echt welkom. Was duidelijk een hechte kliek (ons kent ons) en ik was de buitenstaander. Vandaar dat ik niet meer gekomen ben. Mvrgr, Chantal Dieke (Max, Vic en Dex)

Klaas Loeve

23-6-2008 @ 13:03:19 |Chantal, de vraag 'wie ben je' is volgens mij ook te interpreteren als een poging je te leren kennen, zodat je je geen buitenstaander hoeft te voelen. Door te komen, zet je die kennismaking voort. Geef het een paar kansen, alsjeblieft.

Reageer op het nieuws