header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Algemeen

Agenda Algemene LedenVergadering 19 juni

9-6-2008
Hieronder vindt u de agenda van de Algemene LedenVergadering van de Almeerse op donderdag 19 juni, aanvang 20.15u. De stukken voor deze ALV zijn beschikbaar in EMMA: na inloggen, kies (in de linkerkolom onder het kopje ’Almeerse HC) 'Documenten' klik vervolgens op de [+] voor ALV. Mocht u vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de agenda of de ALV kunt u contact opnemen met het bestuur via [email protected]
 
Agenda ALV
1.   Opening
2.   Vaststellen agenda
3.   Ingekomen stukken
4.   Notulen BLV 7 april
5.   Notulen ALV 31 januari
6.   Bestuursmededelingen
7.   Almeerse Volop In Beweging (update)
8.   Beleid vereniging
9.   Toelichting activiteiten-plannen commissies
10. Voorstel scheidsrechterscommissie
      a. vaststelling verplichte aantal fluitbeurten per jaar.
11. Financiën
      a. Begroting vereniging inclusief status actieplan liquiditeit
      b. Contributievoorstel
      c. Barborg
      d. Boete niet tijdige betaling contributie
      e. ter informatie: toelichting status SEAHOC
12. Voorstel Gedragscode voor Vrijwilligers en Professionals
13. Voorstel Huishoudelijk Reglement 
14. Bijzondere bestuursmededelingen
15. Bestuurssamenstelling
16. Wat Verder Ter Tafel Komt (W.V.T.T.K.)
17. Rondvraag
18. Sluiting
 
Ad 15. Bestuurssamenstelling (jaar van aftreden): Mario Damen (2008) - voorzitter, Marion 't Jong (2009), Wibo van der Meulen Kunée (2010), Klaas Loeve (2010). Marco Wisse (2009) treedt af. Verdeling van Marco's portefeuilles wordt nog besproken met de betreffende geledingen binnen de vereniging.
 
Iedereen is welkom op de ALV, ook ouders van jeugdleden, bijvoorbeeld om vragen te stellen. Uw aanwezigheid wordt van harte aanbevolen en op prijs gesteld. Alleen leden van tenminste 16 jaar hebben stemrecht.
 
 

Reacties


Peter Schepers

11-6-2008 @ 08:41:05 |HR-document is "leeg".

Klaas Loeve

11-6-2008 @ 21:46:17 |Peter, hersteld.

Reageer op het nieuws