header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Algemeen

Buitengewone LedenVergadering op 7 april (update)

22-3-2008

Tijdens de laatste Algemene LedenVergadering van 31 januari is (in het kader van het door de ALV goedgekeurde actieplan om het liquiditeitstekort in te lopen) gemeld dat een overbruggingskrediet zal worden gevraagd voor de periode april tot augustus van dit jaar. ABN AMRO wil dit krediet verstrekken. Gedurende de komende Buitengewone LedenVergadering worden de condities van dit krediet aan de leden ter goedkeuring voorgelegd. De BLV zal plaatsvinden op maandag 7 april aanstaande. De agenda is:

1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Bestuursmededelingen
4. Vaststellen notulen 31/1/2008
5. Goedkeuring condities overbruggingsfinanciering
6. W.V.T.T.K. (Wat Verder Ter Tafel Komt)
7. Rondvraag
8. Sluiting

Iedereen is welkom op deze BLV, ook ouders van jeugdleden, bijvoorbeeld om vragen te stellen. Alleen leden van tenminste 16 jaar hebben stemrecht.

Reacties


Joris Eikenboom

22-3-2008 @ 11:08:14 |Dus meer dan de helft heeft geen stemrecht?

Deirdre Krone

22-3-2008 @ 21:40:22 |Dit is goed nieuws toch?

Michel Volmer

25-3-2008 @ 09:09:27 |Waar kan ik de notulen lezen?

Reageer op het nieuws