header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Algemeen

Stichting BeFriend

Nieuws afbeelding 24-2-2008

In Zuid-India staat Soorya Udayam Illam, oftewel “Huis van de Opgaande Zon”. Het is een kinderhuis voor ca. 40 kinderen, dat met steun van oa Wilde Ganzen en NCDO* tot stand is gekomen. In 2004 werd met de bouw begonnen, en in 2006 konden de eerste kinderen er al wonen. De lokale uitvoerende organisatie is Empowerment Foundation met Rany en Srikanth als bezielende leiders.

Stichting Befriend is de fondsenwervende partnerorganisatie
voor dit project en heeft de Verklaring van Geen bezwaar van het CBF (Centraal bureau voor de fondsenwerving). Befriend is een vrijwilligersorganisatie.

Opvanghuis èn onderwijscentrum
Het Huis met Rany en Srikanth als moeder en vader, biedt een liefdevolle, vrolijke en veilige omgeving aan kinderen die om allerlei redenen niet meer thuis kunnen wonen: verwaarloosde en verlaten kinderen; straat- en weeskinderen; kinderen die veel te hard moesten werken - sommigen zelfs in de prostitutie. Allemaal hebben ze gemeen dat ze niet of heel onregelmatig naar school gingen, waardoor ze nauwelijks perspectief hadden om zich uit hun situatie te bevrijden. In Soorya Udayam Illam gaat voor hen de zon weer schijnen… Op dit moment wonen er 27 kinderen, merendeels meisjes. Over een jaar zullen dat er minstens 40 zijn.
Door een relatief kleine uitbreidingsinvestering is Soorya Udayam Illam nu tevens onderwijscentrum voor kinderen uit de omgeving. Het Huis voorziet  o.a. in een grote behoefte aan onderwijs aan ‘drop-outs’ (kinderen met een leerachterstand die niet meer zomaar terug naar school kunnen).
Dit prachtige project heeft uw steun hard nodig! Het gebouw staat er, de kinderen wonen er met heel veel plezier en verwerken hun misère opmerkelijk snel, dank zij de goede sfeer en begeleiding. Het huis probeert zoveel mogelijk zelfvoorzienend te zijn met ondermeer groenten en fruit uit eigen tuin, een eigen waterbron, een paar koeien en een biogasinstallatie.
De lopende kosten zijn hierdoor relatief laag. Gelukkig maar want er is op dit moment geen structurele inkomstenbron. Organisaties als Wilde Ganzen en Ncdo subsidiëren namelijk alleen de “hardware”. Voor de lopende kosten is het project op dit moment volledig afhankelijk van de inspanningen van Stichting Befriend. Het is heel moeilijk dit soort projecten met Indiase fondsen te financieren.

India zit weliswaar economisch in de lift, maar slechts een minderheid profiteert hiervan en de kloof tussen arm en rijk wordt alleen maar groter: 40% van de bevolking leeft beneden de armoedegrens. De kinderen uit deze groep haken al vroeg af op school of gaan helemaal niet. Dit maakt het extra moeilijk om de armoedespiraal te doorbreken..

Stichting Befriend is  dringend op zoek naar donateurs die dit ontwikkelingsproject willen steunen, liefst structureel. Uw donatie zal maximaal rendement hebben omdat het rechtstreeks en effectief wordt besteed. Empowerment Foundation is een geziene organisatie in de lokale gemeenschap vanwege haar belangeloze inzet voor de allerarmsten. Soorya Udayam Illam is het kloppende hart temidden van deze overige “empowerment” activiteiten. Hierdoor is het bereik en de impact van dit project veel groter dan ‘alleen’ het opvangen en begeleiden van straat- en weeskinderen.

Kijk voor meer info op www.befriend.nl

*Nationale Commissie voor internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling

Reacties


Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws