header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Algemeen

Agenda Algemene LedenVergadering 31 januari

21-1-2008
Hieronder vindt u de agenda van de Algemene LedenVergadering van de Almeerse op donderdag 31 januari, aanvang 20.15u. De stukken voor deze ALV zijn beschikbaar in EMMA, onder 'Documenten' -> ALV.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de agenda of de ALV kunt u contact opnemen met het bestuur: op [email protected]
 
Agenda ALV
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Ingekomen stukken
4. Notulen vorige vergadering
5. Almeerse Volop In Beweging (update)
6. Bestuursmededelingen
a. Voortgang kunstgras
b. Ledenstop?
6. Financiƫn
a. Jaarcijfers AHC 2006/2007
b. Verslag kascommissie
c.Ter informatie:Jaarrekening Seahoc 2005/2007
d. Begrotingsvoorstellen AHC 2007/2010
7. Bestuurssamenstelling
8.Rondvraag

Zoals u kunt zien, zijn de agendapunten van groot belang voor de vereniging en alle daarbij betrokkenen. Hierom wordt uw aanwezigheid van harte aanbevolen.

Iedereen is welkom op de ALV, ook ouders van jeugdleden, bijvoorbeeld om vragen te stellen. Alleen leden van tenminste 16 jaar hebben stemrecht.

Reacties


Wibo van der Meulen Kunee

22-1-2008 @ 20:52:45 |Bij een aantal PDF bestanden staan er zwarte blokken, dit zijn terugkomende tabellen met uitleg. Kan dat aangepast worden naar leesbaar?

Klaas Loeve

23-1-2008 @ 12:35:06 |De toelichting op de jaarrekening is inmiddels beschikbaar in een beter leesbaar formaat.

Reageer op het nieuws