header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Algemeen

Langs de lijn

11-11-2007
Talloze ouders staan iedere zaterdag langs de lijn van een sportveld om de verrichtingen van hun kinderen te volgen. Naast de praktische redenen zoals vervoer en begeleiding, zijn die momenten ook goed voor de onderlinge band.
Het is daarom erg jammer dat sommige ouders uit het oog verliezen waar het om gaat, namelijk een kind dat onder meer lichamelijke beweging krijgt en leert om te gaan met andere kinderen. In plaats daarvan staan zij hun fanatisme, kinnesinne en mogelijke frustratie over hun eigen mislukte sportcarrière af te reageren.
Uit een enquête in opdracht van de Stichting Ideële Reclame (SIRE) blijkt dat bijna driekwart van de ouders ziet dat andere ouders de kinderen bij sportwedstrijden wel eens opjutten, terwijl 43% toegeeft dit zelf wel eens te doen. De helft van de ouders ziet andere ouders wel eens vloeken bij sportwedstrijden van hun kind, maar slechts een op de twaalf ouders geeft toe dit zelf te doen. De verontrustende uitkomsten van het onderzoek tonen aan dat er nog een lange weg is te gaan om de agressie langs de lijn te beteugelen en de bemoeienissen te beperken tot sportief aanmoedigen.
Het is voor velen kennelijk makkelijker om met de beschuldigende vinger naar een ander te wijzen dan de hand in eigen boezem te steken. De poging van SIRE om onsportieve ouders de ogen te openen verdient daarom alle steun.
Uit De Krant van heden.