header foto header foto header foto header foto header foto
 
Bestuur

Meld je aan voor de Algemene Leden Vergadering op 30 juni 2022

Nieuws afbeelding 13-6-2022

Later dan we wilden, maar op 30 juni aanstaande vindt de Algemene Leden Vergadering (ALV) plaats. Meld je nu daarvoor aan!

Op donderdag 30 juni om 20.00 uur wordt de ALV gehouden. Je kunt deze vergadering bijwonen in ons clubhuis, maar ook online volgen.

De voorlopige agenda en onderliggende stukken kan je terugvinden op de website, achter de inlog onder de naam Agenda-ALV-30-juni-2022-DEF. Er zal worden gestemd over een aantal zaken, ook dit kun je zowel fysiek in het clubhuis als online doen.

Aanmelden
Voor de online ALV kun je je opgeven via [email protected]. Vermeld hierbij je naam en je lidnummer.

Leden vanaf 16 jaar en Ereleden hebben stemrecht en het recht om op de vergadering te spreken. Leden t/m 15 jaar en Leden van Verdienste hebben adviesrecht en het recht om op de vergadering te spreken.

Wil je iemand machtigen om namens jou het advies- of stemrecht uit te oefenen (per email of via de ALV) dan kan dat door een email te sturen naar [email protected] met je naam, lidnummer en de naam van degene die je machtigt om namens jou te stemmen/ advies uit te brengen. Degene die jij machtigt heeft jouw lidnummer nodig om te kunnen stemmen/advies uit te brengen. Dus zorg ervoor dat hij of zij dat bij de hand heeft.

We zien je graag op donderdag 30 juni!

Bestuur Almeerse Hockey Club