header foto header foto header foto header foto header foto
 
Tophockey Junioren

Aanpassing aantal selectie teams per lijn

Nieuws afbeelding 17-5-2022

Beste leden,

De afgelopen jaren is het altijd de standaard geweest dat de eerste twee teams van een lijn in de jeugd de selectieteams waren. Vanaf komend seizoen gaan we daar verandering in aanbrengen. De keuze hiervoor heeft een aantal redenen.

De belangrijkste reden is het aantal teams in een lijn. We zien dat, met name in de jongenslijnen, het aantal leden, en dus teams, stevig is afgenomen. In de meeste gevallen drie teams per lijn, maar er is ook een lijn met twee teams. Dan is het niet reëel om de eerste twee teams als selectieteam aan te merken.

Een andere reden is dat bij veel tweede teams (niet bij alle!) er niet de motivatie is om drie keer in de week te trainen en veel zaken op te geven voor hockey. Dit leidt in een aantal gevallen tot een tweedeling in de teams. Spelers die graag willen en spelers die de motivatie niet kunnen opbrengen om er vol voor te gaan. Het gevolg is dat er vaak trainingen zijn die maar door de helft van het team worden bezocht en een matige opkomst bij wedstrijden. Dat is niet passend voor een selectieteam.

Tot slot zien we dat bij de oudere jeugd de prioriteiten van de spelers (begrijpelijk) wat vaker verschuiven naar andere zaken dan alleen hockey. Denk aan school, studie, bijbaan, maar ook de sociale activiteiten in de weekenden.

Hoe gaan we dit vanaf volgend seizoen organiseren?

Het uitgangspunt is en blijft dat we voor iedereen een passend hockeyaanbod willen creëren dat aansluit bij het niveau, de ambitie (en potentie) en de sociale beleving van de sport.

Bij drie teams in een lijn is alleen het eerste team een selectieteam. Bi vier of meer teams in een lijn komen er een of twee selectieteams. Daarbij kijken we wat preciezer naar ambitieniveau en talent in een lijn. Het is dus een vorm van maatwerk per lijn waarin we naar de collectieve samenstelling van een lijn kijken en naar de individuele wensen, talenten en ambities van spelers.

Dit betekent concreet dat we volgend seizoen bij de jongens in de A t/m D lijn gaan werken met één selectieteam per lijn. Bij de meisjes lijn is dit iets anders. Hierbij gaan we alleen bij de meisjes A lijn met één selectieteam werken. Bij de meisjes B, C en D lijn komen er twee selctieteams per lijn.

Met deze keuze is het niet zo dat talentvolle spelers die niet in een selectieteam zijn ingedeeld uit beeld raken. Integendeel! Met de nieuwe samenstelling van de technische commissie vanaf volgend seizoen hebben we de capaciteit om alle teams regelmatig te bekijken bij trainingen en wedstrijden. We creëren ruimte voor ambitieuze en talentvolle spelers die (nog) niet in de selectieteams zitten, om mee te trainen en mee te spelen in de selectieteams. Daarnaast blijft er altijd de mogelijkheid om – als niet selectieteam – een derde training af te nemen.

Wij begrijpen dat dit een grote wijziging is voor met name de jeugdleden die momenteel uitkomen of gaan uitkomen in een tweede team, dat volgend seizoen geen selectieteam meer is. Als overgangscontructie hebben we besloten om voor de tweede teams die geen selectieteam zijn de trainingen iets te verlengen. Deze tweede teams zijn gaan volgend seizoen twee keer per week anderhalf uur trainen. 

De komende week worden de uitnodigingen voor de selectieteams naar de spelers en speelsters die in aanmerking komen verstuurd.

We hopen met bovenstaande uitleg de aanstaande verandering in de organisatie van de selectieteams voor komend seizoen voldoende te hebben toegelicht. Mocht het toch nog vragen oproepen, stuur dan een mail naar [email protected] . 

Indien gewenst maken wij dan een afspraak om de vragen te beantwoorden.

Countdown