header foto header foto header foto header foto header foto
 
Bestuur

Zaalhockey, een moeilijk besluit

Nieuws afbeelding 26-1-2022

In de dagen voor de persconferentie en ook na de persconferentie van gisteren hebben we met het bestuur en de hockeyorganisatie uitgebreid gesproken over de consequenties van de versoepelingen van de corona maatregelen. De keuze die voorligt: wel of niet hervatten van de zaalcompetitie.
Ondanks het grote hockeyhart van alle betrokkenen en de wens om zaalhockey mogelijk te maken, hebben we als bestuur samen met de hockeyorganisatie toch besloten om ons als vereniging terug te trekken uit de zaalcompetitie.
Daar ligt een aantal argumenten aan ten grondslag, die we graag met jullie delen: 

 

  • Evenredige verdeling over de leden
    In het persbericht van de KNHB wordt vermeld dat er nog 65% van de zaalcompetitie gespeeld zou kunnen worden. Als we naar de competitieschema’s van de Almeerse teams kijken is dat slechts een derde, die ook nog eens ongelijk verdeeld zijn over de teams. Een aantal teams zou geen, een enkel team nog één competitieweekend hebben en een aantal teams drie en soms zelfs vier competitieweekenden. We vinden dat het aanbod van zaalhockey evenredig verdeeld moet zijn over de leden en daar hebben we nu geen invloed op;

  • Hoog aantal besmettingen en quarantaine gevallen
    In het afgelopen weekend hebben we slechts minder dan de helft van de veldwedstrijden kunnen spelen. Het grote aantal besmettingen en quarantaines is hier de directe oorzaak van. Naast het uitvallen van spelers en speelsters, vallen er ook scheidsrechters, trainers, coaches en begeleiders uit als gevolg van besmettingen. Uitval door besmettingen laat zich niet voorspellen en kondigt zich vaak op het laatste moment aan. Hoewel de quarantainemaatregelen zijn versoepeld, is de voorspelling dat het aantal besmettingen nog stevig zal oplopen. Dat betekent uitval van teams (of het delen van teams), zaalleiding, vrijwilligers die een toegangscheck moeten doen, scheidsrechters en mogelijk ook tegenstanders. We hebben op dit moment onvoldoende vrijwilligers om dit op te vangen en te organiseren én we hebben onvoldoende spelers en speelsters om het invallen te regelen. Dat staat nog los van de frustratie en teleurstelling dat wedstrijden om deze reden niet door kunnen gaan, omdat er geen scheidsrechters zijn, geen tegenstander of zaalleiding is etc. We willen vooral hockeyplezier organiseren en met het hoge aantal besmettingen en het te kleine aantal vrijwilligers kunnen we dat op dit moment niet;

  • Capaciteit en beschikbaarheid trainers
    We hebben niet voldoende trainers om op dit moment zaaltrainingen en een veldprogramma aan te bieden. Bovendien zijn, om kosten te besparen, de zaalreserveringen voor trainingen teruggegeven aan de gemeente. Het is onzeker of we voldoende capaciteit kunnen terug huren voor trainingen. Als we zaalhockey gaan organiseren, dan zou dat ten koste gaan van of veldtrainingen of zaaltrainingen. We kunnen en willen hier geen keuze in maken.

Er is nog een aantal andere redenen die vooral door de leden bij ons zijn aangegeven. Voor veel jeugdleden staan er in februari belangrijke proefwerkweken en schoolexamens op de agenda. Veel leden en ouders hebben aangegeven niet het risico op besmetting te willen opzoeken door in de zaal te hockeyen.

Zaalcontributie
Tot slot, en dat is al eerder genoemd in een vorige update, de zaalcontributie. Als bestuur vinden we nog altijd dat er geen winst moet worden gemaakt met zaalhockey. Bovenstaande gaat ertoe leiden dat teams wél klaar staan om te spelen, om te trainen, maar dat er geen tegenstander is, trainer is of een incompleet team is waardoor wedstrijd of training niet of nauwelijks kan doorgaan. In zulke gevallen worden de kosten van zaalhuur en trainer niet minder. We zullen dus wel de volledige kosten moeten doorbelasten, ook als de wedstrijd of training niet doorgaat. Als bestuur vinden we dit onwenselijk.

We begrijpen de teleurstelling die dit met zich meebrengt. In het nemen van dit besluit zijn we zeer zorgvuldig geweest, waarbij het uitgangspunt steeds is geweest: hoe kan het wel! Het besluit om vóór hervatting van zaalhockey te kiezen zou tot teleurstelling leiden bij een deel van de leden, het besluit om het niet te doen uiteraard ook. De combinatie hoge besmettingen, tekort aan vrijwilligers, zaalcapaciteit voor trainingen en het niet kunnen garanderen van hockeyplezier heeft ons met pijn in het hart dit besluit doen nemen.

We kunnen ons voorstellen dat dit vragen oproept. We vinden het fijn als de vragen die je hebt, per mail aan ons stelt via: [email protected]

We proberen dan op korte termijn een moment te organiseren om hier met ons over in gesprek te gaan.

Namens het bestuur,
Dirk Jan Jonker
Interim-voorzitter

Reacties


René van 't Hooft

26-1-2022 @ 14:42:06 |Een moeilijk maar dapper en wijs besluit !!

Aukje Meppelink

26-1-2022 @ 15:25:12 |Idd prima besluit, we gaan er een top veldseizoen van maken :)

Reageer op het nieuws