header foto header foto header foto header foto header foto
 
Bestuur

Update van het bestuur.

Nieuws afbeelding 15-1-2022

Het nieuwe jaar is al weer twee weken onderweg; hoogste tijd om weer een update te doen van wat er allemaal speelt. In deze update lees je meer over het zaalhockey (in combinatie met Corona), de Algemene Leden Vergadering (ALV) en delen we een aantal lopende zaken.

Zaalhockey en corona
De lockdowns die in december werden afgekondigd (eerst tot 17.00 uur sporten en kort daarna een totaal verbod op binnensport), hebben bij iedereen tot teleurstelling geleid. Vanuit het bestuur en de hockeyorganisatie was er verbazing over het laten doorgaan van de competitie zonder dat we daar serieuze trainingsuren bij konden organiseren. Er is alles aan gedaan om het hockey zoveel als mogelijk door te laten gaan. Daarvoor verdient iedereen die daaraan een bijdrage heeft geleverd, zowel in de organisatie als in de uitvoering, een groot compliment! Vanaf 19 december was zaalhockey helaas ook niet meer mogelijk en dat was ook een stevige teleurstelling.

Sinds gisteren weten we dat zaalhockey alleen mogelijk is voor trainingen en/of onderlinge wedstrijden. Of er nog iets van een zaalcompetitie zal volgen is op dit moment volledig onduidelijk. De keuze die voor ligt is wel of niet organiseren van zaaltrainingen en/of onderlinge wedstrijden. Waar we hierbij rekening mee moeten houden, is dat de zaalhuur in de weekenden (voor wedstrijden) door de KNHB is georganiseerd en de uren voor trainingen door ons zelf. We kunnen de competitiemomenten die gereserveerd zijn niet zomaar invullen voor onderlinge wedstrijden. Hoe we als club hiermee omgaan zullen we in de aankomende week besluiten. Uiteraard betrekken we daar ook de hockeyorganisatie bij.

Zaalhockey: kosten en contributie
Als bestuur willen we benadrukken dat we geen winst maken op zaalhockey. We bieden zaalhockey kostendekkend aan. Die kosten bestaan uit een bijdrage aan de KNHB, zaalhuur, en de kosten van de trainers. Het nu organiseren van zaaltrainingen en onderlinge wedstrijden brengt ook kosten met zich mee zonder dat we weten of daar een competitie aan wordt verbonden. Nogmaals, als bestuur beraden we ons hoe we daar mee om moeten gaan, ook in overleg met de KNHB. Omdat we nog geen inschatting kunnen maken van het verdere verloop van het zaalseizoen, zullen we voorlopig geen contributie innen.

Buitenhockey
Gelukkig mag buiten hockeyen wel, uiteraard met inachtneming van de geldende maatregelen. Er is al een aantal trainingen georganiseerd en we onderzoeken de mogelijkheden om dit verder uit te breiden.

De Algemene Leden Vergadering (ALV)
Aan het begin van het jaar hebben we gecommuniceerd dat de ALV wordt verplaatst naar 3 februari. We hebben dat gedaan in de veronderstelling dat er geen zaalhockey meer zou plaatsvinden. Wat hebben zaalhockey en de ALV met elkaar te maken? Op de winter ALV presenteren we de financiële jaarrekening van het vorig seizoen en geven we de financiële stand van zaken van het lopende jaar. Dat kunnen we – gezien de onduidelijkheid over kosten en opbrengsten van het zaalhockey – nu onmogelijk doen. En uiteraard willen we de leden laten weten hoe we omgaan met de zaalcontributie en hoe hoog deze eventueel zal zijn. Om die reden moeten we de ALV helaas opnieuw uitstellen. We willen volledig zijn en alle vragen over zaalkosten en contributie kunnen beantwoorden. De exacte datum volgt, we mikken op de eerste week van maart.

Succesvol Heren 1
Heren en Dames 1 vallen onder de zogenaamde ‘topsport regeling’. Zij kunnen gelukkig wel het zaalseizoen afmaken. Begin dit jaar is het Heren 1 gelukt om zich te plaatsen in de kampioenspoule. Dit betekent dat zij zich handhaven in de Hoofdklasse zaalhockey én de kans krijgen om te spelen voor het landskampioenschap. Een prachtige prestatie!

Voorbereiding volgend seizoen
Naast alle dagelijkse operationele zaken en het proberen om het hockeyen zoveel als kan mogelijk te maken, hebben we als bestuur ook alweer het vizier op volgend seizoen. We gaan op korte termijn in gesprek met de trainers om alvast een inventarisatie te maken of wij ook volgend jaar op ze kunnen rekenen. Daarnaast zijn we bezig met het opstarten van ledenwerving vanaf het voorjaar.

Vacatures SPOED!
Zoals elke update sluit ik weer af met de oproep om je aan te melden als vrijwilliger! Concreet hebben we nu twee vacatures:

 

  1. Per direct ondersteuning (veel ruimte om het in de eigen tijd te doen) in de sponsor/commercie commissie. Het gaat vooral om de organisatie en realisatie van afspraken met sponsoren (kleding/bedrukking/borden). Cruciaal voor onze vereniging en heel hard nodig! Meer weten? Stuur een mail naar: [email protected]

  2. Rolien van Gils gaat na tien (!) jaar aan het einde van dit seizoen stoppen als wedstrijdsecretaris Jeugd. Er is dringend behoefte aan een nieuwe wedstrijdsecretaris en Rolien heeft aangegeven graag een overdracht en inwerkperiode in te richten gedurende het voorjaar. Interesse of meer weten? Mail naar: [email protected]

Het is een beetje vreemd om de vacature van Rolien aan te kondigen zonder even stil te staan bij haar vertrek. Uiteraard hebben we Rolien als bestuur al bedankt en daar zullen we aan het einde van het seizoen ook nog bij stilstaan. Maar toch willen we het ook hier even doen: Rolien, heel veel dank voor 10 jaar tomeloze inzet op het wedstrijdsecretariaat!

Tot slot
Net als alle leden, ouders en andere fans kijken we uit naar een situatie waarin we weer ‘gewoon’ kunnen hockeyen, kunnen aanmoedigen en elkaar kunnen ontmoeten. Zover is het helaas nog niet. Iedereen mag er op rekenen dat we er alles aan doen om hockey zoveel als mogelijk en binnen de kaders mogelijk te maken.

Hopelijk tot snel!

Namens het bestuur,

Dirk Jan Jonker
Interim voorzitter

Reacties


Johan Brouwers

15-1-2022 @ 16:38:26 |Dames 1 doet het overigens ook in zaal.Top

Reageer op het nieuws