header foto header foto header foto header foto header foto
 
Bestuur

Update van het bestuur

Nieuws afbeelding 25-11-2021
Het is alweer even geleden dat we vanuit het bestuur een update hebben gegeven, en daarom de hoogste tijd om een aantal ontwikkelingen te delen.

Corona en lockdown
Helaas heeft het aantal besmettingen en de druk op de zorg ertoe geleid dat het demissionaire kabinet een nieuwe set maatregelen heeft afgekondigd. Het is u vast niet ontgaan dat ook onze vereniging daardoor wordt geraakt. Op de site van de Almeerse vindt u de uitwerking daarvan. We krijgen op dit moment veel vragen over zaalhockey en het al dan niet doorgaan daarvan. Zoals we het nu kunnen inschatten en begrijpen is de intentie van de maatregelen dat sportbeoefenaars zo min mogelijk geraakt worden. We gaan er om die reden, op dit moment, van uit dat zaalhockey (met een aantal beperkingen) door kan gaan. 

Herindeling Meisjes A en B, een excuus!
We hebben een aantal weken geleden noodgedwongen een herindeling moeten maken in de Meisjes A en B lijn. Belangrijkste reden hiervoor was een aantal opzeggingen en langdurige blessures in een aantal teams waardoor we een team moesten terugtrekken. 
Een groot excuus namens het bestuur is hier op zijn plaats. In de communicatie naar ouders en speelsters hebben we het niet goed aangepakt waardoor er teleurstelling, boosheid en verdriet is ontstaan. Dat kan nooit, en is nooit de bedoeling geweest, en dat spijt ons. Intern hebben we dit proces besproken en afspraken gemaakt, die ervoor zorgen dat we dit in de toekomst veel zorgvuldiger aanpakken.

Omgang met elkaar
Het kan op een vereniging nooit helemaal gaan zoals iedereen het zou willen. Dat geldt voor het nemen van beslissingen rondom herindelingen, maar ook bij het nemen van andere beslissingen kan het zijn dat ouders, spelers/speelsters en andere betrokkenen het niet eens zijn met een beslissing. Iedereen die dat constructief in gesprek brengt zal binnen de club serieus genomen en gehoord worden. In de afgelopen periode moeten we helaas ook constateren dat niet ieder contact richting trainers, coaches, scheidsrechters, begeleiders, LCO’s en andere vrijwilligers zo constructief verloopt als we graag zouden willen. Schelden en persoonlijke verwensingen zijn daarin helaas geen uitzondering. Dat leidt er soms toe dat er onder de toch al zo schaarse groep vrijwilligers mensen zijn die als gevolg daarvan stoppen of een paar weken niet in staat zijn om hun werk op en voor de club te doen. Dat ondermijnt de vereniging en we willen dat een halt toeroepen. Het begint met een oproep die wij doen aan leden, ouders en andere betrokkenen om – wat er ook gebeurt – met respect met elkaar om te gaan, naar elkaar te luisteren en niet meteen te oordelen. De club bestaat voor 95% uit vrijwilligers die dit doen voor de club, en niet voor zichzelf. En hier geldt uiteraard: wie de schoen past, trekke hem aan. 

Dames en Heren 1
De competities zijn onderweg en onze eerste teams doen het goed. Dames 1 staat op een prachtige derde plaats en op slechts een paar punten van de nummer 1. Het is spannend in de top van de poule maar onze dames staan daar stevig in. Heren 1 doet het ook goed. Er is een mooie 10 punten behaald in de eerste 10 wedstijden en dat levert op dit moment een mooie 7e plaats op. Met handhaving in de promotieklasse als doel is heren 1 goed onderweg.

Algemene ledenvergadering
Het bestuur had het voornemen om voor de feestdagen een ALV te organiseren. We willen dat hybride vormgeven. Echter met de huidige maatregelen durven we het niet aan om het voor de feestdagen te doen. Om die reden hebben we de datum op 13 januari gezet. Agenda en stukken volgen in de aankomende weken.

Vrijwilligers gezocht
Traditioneel sluiten we de update af met een oproep om vrijwilligers werk te doen voor de club. We realiseren ons dat we dat in deze update niet echt aantrekkelijk hebben gemaakt, maar we hebben echt vrijwilligers nodig! We spreken heel veel mensen met leuke en goede ideeën, daar is geen tekort aan. We hebben een tekort aan mensen die ideeën kunnen omzetten in actie! Concreet zoeken we nu mensen voor de sponsorcommissie (operationeel werk voor de website en administratie, communicatie met sponsoren (accounts beheren), fotografie voor communicatie- en marketingdoeleinden, uitzetten en uitvoeren van commerciële acties), mensen voor de evenementencommissie (handen uit de mouwen en organisatie evenementen) en mensen die kunnen ondersteunen met diverse onderhoudsklussen. Als u interesse heeft neem dan contact op met [email protected]


Tot slot 
U zou na deze update de indruk kunnen krijgen dat we er niet goed voorstaan. Dat is niet het geval. Ja, financieel is er nog een hoop te wensen en organiseren maar op heel veel andere vlakken gaat het langzaam maar zeker de goede kant op. Sponsoring loopt goed, de HR kant van de club is echt goed op orde. We zijn hard bezig om de voorbereidingen te treffen voor de verplichte invoering van Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR). De statuten en vele andere interne documenten zullen, veelal met instemming van de ALV, moeten worden aangepast. De arbitrage gaat goed, de trainersbezetting is goed onder controle en de samenwerking met onze horecapartner verloopt steeds beter. Kortom, er gaat veel goed en het is veel werk.

Ik hoop samen met u dat we elkaar op korte termijn weer mogen zien op de club of op de ALV van 13 januari.

Namens het bestuur,
Dirk Jan Jonker