header foto header foto header foto header foto header foto
 
Bestuur

Update van het bestuur

Nieuws afbeelding 27-8-2021

We gaan weer beginnen! We weten niet hoe het bij u zit, maar wij zijn als bestuur ‘over the moon’ dat de bar weer open mag, dat we weer langs de lijn mogen staan en mogen aanmoedigen! In de afgelopen weken was het lekker druk bij de eerste oefenwedstijden.Ook hebben de eerste (hernieuwde) ontmoetingen aan de bar plaatsgevonden. Het lijkt erop dat we aan de vooravond staan van een bruisend en mooi nieuw seizoen.

 

In deze update delen we met jullie allen alle ontwikkelingen, doen we een oproep en vertellen we hoe we ervoor staan.

 

Hockeyzaken

Tot ver in de zomer is er gewerkt aan de indeling van de teams, het rondkrijgen van de trainersbezetting en het maken van de nieuwe schema’s. En dat is allemaal gelukt! De teams van Dames en Heren 1 zijn compleet en goed gestart met de voorbereiding van het seizoen. In beide teams is de sfeer goed en is er vertrouwen in de resultaten. De indelingen van de teams zijn aan het begin van de zomer al gepubliceerd. Dat leidt altijd tot verschillen van inzicht, ook dit jaar. Dit is door de hockeyorganisatie opgepakt door in gesprek te gaan en te onderzoeken of er ook andere mogelijkheden zijn. Dat maakt dat nu alles zo goed als mogelijk geregeld is. De trainersbezetting is- zoals gezegd- ook rond, net als het trainingsschema. In de afgelopen week en ook dit weekend zijn er kick-offs voor coaches, trainers en begeleiders georganiseerd, allemaal om een goede start te maken met het seizoen. Dit alles verdient een groot compliment aan de gehele hockeyorganisatie!

 

Corona

We zijn nog niet van het virus af. We mogen gelukkig wel weer wat meer. We doen als bestuur wel een oproep om het protocol en de FAQ goed door te nemen. We willen als bestuur vooral de focus leggen op wat er wel kan en mag, in plaats van wat er niet kan of mag. Dat maakt ook dat iedere speler, coach, begeleider, ouder, supporter en bezoeker een eigen verantwoordelijkheid heeft in het naleven van de regels. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor anderen. We doen aan iedereen een dringend beroep om die verantwoordelijkheid te nemen. Het protocol geeft veel duidelijkheid, en daarin is ook te lezen waar vragen gesteld kunnen worden. Wijzigingen in de (landelijke) richtlijnen/protocol zullen we uiteraard tijdig delen.

 

Nieuwe velden

Iedereen die in de afgelopen periode op de club is geweest kan het niet ontgaan zijn dat er twee velden zijn vervangen. Veld 2 en 3 hebben een nieuwe mat gekregen. Dat is altijd een grote operatie. Maar het eindresultaat mag er zijn; twee schitterende en hele fijne velden. In de aankomende weken zullen de velden 1 en 4 nog gereinigd worden en zal het bouwmateriaal verwijderd worden. Ook hier een groot compliment aan alle betrokkenen die dit proces hebben begeleid en mogelijk hebben gemaakt!

 

Sponsoren

Het kan u haast niet ontgaan zijn dat de coronasituatie van afgelopen jaar ook haar effect heeft gehad op de clubkas. We zijn daarom nog volop op zoek naar (team-) sponsoren. Voor zowel de top als de breedteteams. Daarin is veel mogelijk en bespreekbaar. Daarnaast is het ook mogelijk om aan andere vormen van sponsoring te doen.Als u interesse heeft neem dan contact op met [email protected]

 

Rookvrij

Op de laatste algemene ledenvergadering van afgelopen juni is met grote meerderheid voor een volledig rookvrije Almeerse Hockeyclub gestemd. Dat betekent dat er vanaf 1 september op geen enkele plek binnen de hekken gerookt mag worden. We zullen dat beleid uiteraard met borden en andere communicatievormen ondersteunen.

 

The Hockey Centre, onze partner voor kleding en materiaal

Wij krijgen veel vragen over waar het wedstrijd tenue van Almeerse te koop is. Zoals we al eerder hebben aangegeven is The Hockey Centre onze nieuwe leverancier van het wedstrijdtenue. Je kunt bij The Hockey Centre langsgaan om te passen; er zijn shirts en pakken aanwezig, zodat je kunt passen voor de juiste maat. In de loop van september worden de nieuwe tenues en het officiële Almeerse pak geleverd. Goed om te weten is dat The Hockey Centre het grootste hockeyassortiment van Flevoland heeft.

 

Borgregeling

We hebben al een aantal vragen gekregen over de afhandeling van de borgregeling van afgelopen seizoen. Door omstandigheden heeft dat proces een vertraging opgelopen. Uiterlijk eind september krijgt u daar bericht van.

 

Last but not least; we hebben vrijwilligers nodig!

In alle updates van dit jaar is de afsluiting een oproep voor vrijwilligers. Zo ook in deze update. Vanaf afgelopen week zijn er meer dan 180 vrijwilligers in de weer om de club draaiende te houden, verder te ontwikkelen, knelpunten op te lossen en alles wat er verder bij komt kijken om het voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken.

En we hebben – ook met deze hoeveelheid vrijwilligers – nog steeds mensen tekort. Ik doe daarom weer een dringende oproep om je aan te melden als je denkt een bijdrage te kunnen leveren. We zijn op dit moment op zoek naar een pooltje van vrijwilligers die op oproepbasis ‘klussen’ kunnen doen voor de club (zoals licht onderhoud etc.), een wedstrijdsecretaris jongste jeugd en mensen voor verschillende commissies.

Twijfel niet, meld je aan via: [email protected]

 

Slotwoord

Het gaat een prachtig seizoen worden. Met het hockey gaat dat zeker goed komen. Maar de club is meer dan alleen dat prachtige spel. De club is ook een plek waar we samen een plezierige sfeer creëren en waarin we met elkaar de club verder brengen. Als bestuur hopen we ook dat weer vorm te geven het aankomend seizoen, en zouden het fijn vinden als iedereen dat samen met ons zou willen doen.

 

Tot ziens op de club!

 

Namens het bestuur,

Dirk Jan Jonker

Interim voorzitter

Countdown