header foto header foto header foto header foto header foto
 
Algemeen

Opvolging bestuurslid breedtesport, voorstellen commissie breedtehockey

Nieuws afbeelding 28-6-2021

Stoppen demissionair bestuurslid Breedtehockey

Er is goed nieuws! Er heeft zich een nieuwe kandidaat bestuurslid breedtehockey aangemeld. Hierdoor kan ik (Natasja Burdorf) per 30 juni de portefeuille overdragen en kan de club het nieuwe seizoen beginnen met een nieuw bestuurslid. Onze voorzitter zal de nieuwe kandidaat bestuurslid Breedtesport binnenkort introduceren. En ik neem hierbij afscheid van een woelige, maar ook mooie periode.

Na 2.5 jaar heel actief te zijn geweest voor de club, is het een mooi moment om het stokje door te geven. Bij het aftreden van het bestuur heb ik aangeboden het nieuwe bestuur een warme overdracht te geven en ze op weg te helpen. Ik heb het gevoel dat dat inmiddels geslaagd is en dat het interim bestuur (en commissies, LCO’s en een dagelijks management team) inmiddels heel goed op weg zijn om onze club gestructureerd, zakelijk en met passie weer klaar te stomen voor de toekomst. Ik ben heel dankbaar dat er zoveel enthousiaste mensen zijn opgestaan die bereid zijn om (ook) zoveel inzet voor de club te hebben. De club gaat me aan het hart en voor mijn gevoel is ze nu in goede handen.

Ook m.b.t de breedteportefeuille wordt gezorgd voor een warme overdracht en dat kan ook dankzij het bestaan van de commissie breedtehockey. Zij zullen het nieuwe bestuurslid gaan ondersteunen waardoor er continuïteit zal blijven bestaan. De commissie is nog niet aan jullie voorgesteld, maar wel al bijna een heel seizoen actief. Dus bij deze zal ik dat op de valreep nog even goed maken:

Commissie Breedtehockey

Het uitvoeren van een bestuursfunctie kost veel tijd en daarom willen we dat samendoen. De commissie bestaat uit:

-Bart Rietmeijer (Lid van het dagelijks management van de club);

-Patrick Stutvoet (Verantwoordelijk voor beleid m.b.t. A en B lijnen breedte);

-Sabiera Veldhuizen (Verantwoordelijk voor beleid m.b.t. de D en C lijnen breedte);

-Bram de Vries (Verantwoordelijk voor beleid m.b.t. Senioren, veteranen en trimmers);

-Peter Vos (Verantwoordelijk voor beleid m.b.t. Parahockey);

-Sylvie Mekking (Secretaris).

Allemaal mensen die de club goed kennen, al langer vrijwilligerswerk doen en een warm hart hebben voor onze club. Dank jullie wel voor de samenwerking.

De Commissie Breedtesport gaat o.a. parahockey, de zaalcommissie, de arbitragecommissie, de wedstrijdtafel (EHBO) en de wedstrijdsecretariaten ondersteunen komend seizoen. Ook heeft de commissie aandacht voor mogelijkheden voor nieuw beleid, aanpassingen van beleid, implementeren van beleid en vraagt zij aandacht voor sociale evenementen op de club. Zij kijkt met een frisse blik mee om te zien wat er beter kan. De Commissie Breedtesport werkt intensief samen met de Commissie Tophockey en de LCO’s.

Zo zijn ze het afgelopen seizoen druk geweest met:

-Procedure voor teamindelingen;

-Opbouwen van een duidelijke organisatiestructuur;

-Doorstroommogelijkheden van A naar senioren;

-Gedragscode op en naast het veld;

-Nadenken over alternatieve vormen van lidmaatschap;

-Voorzieningen voor alle segmenten van breedtesport: van teams met meer ambitie tot de vriendenteams die puur voor de gezelligheid komen. Ook wordt er nagedacht over de mogelijkheden voor bedrijfshockey of studentenhockey.

Een van de mooiste resultaten tot nu toe was Koningsdag voor de jeugd. Dit idee kwam uit de breedtecommissie. Op Koningsdag hebben 300 kinderen, leden en kinderen uit de buurt genoten van sport- en spelactiviteiten op de club. De dag was voor ons georganiseerd door Enjoy & Perform, De Schoor, de Droombus en TIO. Een mooie dag en weer wat gezelligheid op de club en dat was heel erg welkom in Coronatijd.

Denk of doe ook mee

Heb je ideeën voor verbetering in de breedtesport op de club of vragen over het beleid? Ben je geïnteresseerd in de vacature voor jongste jeugd? Neem dan contact op met de commissie via [email protected].

Let wel: de commissie gaat over beleidszaken! Heb je vragen over jouw team of het team van je kind? Dan kan je de LCO benaderen.

Ik wens alle mensen die zich nu inzetten voor de club een mooie periode toe en zie iedereen weer op club volgend seizoen!

Liefs, Natasja