header foto header foto header foto header foto header foto
 
Bestuur

Meld je aan voor de ALV op 30 juni!

Nieuws afbeelding 26-6-2021

Wees erbij, denk mee en laat je stem horen!


Onderwerpen die deze ALV de revue passeren betreffen de contributie voor volgend seizoen en toelichting op de begroting. Ook wordt er gestemd over de 100% rookvrije sportvereniging.


De agenda en onderliggende stukken kan je terug vinden op de website, achter de inlog onder Documenten, ALV 2021.


Je moet je voor de online ALV opgeven via [email protected].

Graag naam en lidnummers vermelden van aanwezigen, ook bij aanmelding voor adviesrecht!


Leden vanaf 16 jaar en Ereleden hebben stemrecht en het recht om op de vergadering te spreken.

Leden t/m 15 jaar en Leden van verdienste hebben adviesrecht en het recht om op de vergadering te spreken.


Wil je iemand machtigen om namens jou het advies- of stemrecht uit te oefenen dan kan dat door een email te sturen naar [email protected] met je naam, lidnummer en de naam van degene die je machtigt om namens jou te stemmen/ advies uit te brengen.


Degene die jij machtigt heeft jouw lidnummer nodig om te kunnen stemmen/ advies uit te kunnen brengen. Dus zorg ervoor dat hij of zij dat bij de hand heeft.


Tot de 30e!

Countdown