header foto header foto header foto header foto header foto
 
Bestuur

Update van het Bestuur

Nieuws afbeelding 29-5-2021

Aan het begin van deze maand hebben we de Algemene Ledenvergadering gehad en dat maakt dat het nu weer hoog tijd is voor een update.

 Financiën

Op de ALV hebben we de cijfers van het seizoen 2019/2020 gepresenteerd en deze zijn door de ALV goedgekeurd. Op dit moment werken we aan de actuele stand van zaken met betrekking tot dit seizoen en zijn we druk bezig om de begroting voor volgend jaar rond te krijgen. We staan er als club niet goed voor. Vooral de Corona maatregelen hebben ervoor gezorgd dat we een flink tekort hebben. Hoewel de situatie ernstig is, is er geen reden voor paniek. We hebben sinds de ALV een aantal gesprekken met de gemeente gehad en ook op ander fronten zijn we aan het onderzoeken hoe we de situatie kunnen verbeteren. We zijn voornemens om nog voor de zomer een ALV te organiseren waar we de begroting van volgend seizoen willen voorleggen aan de leden.

 ALV

In de afgelopen ALV zijn er nog een aantal onderwerpen besproken die we op de volgende ALV willen voorleggen aan de leden. Het gaat om een compensatieregeling in contributie voor senior leden in het geval er een nieuwe uitbraak van Corona zou plaatsvinden met sport beperkende maatregelen voor seniorleden. Het tweede is het volledig rookvrij maken van de club. En tot slot zullen we een voorstel doen voor de barborg over het afgelopen seizoen.

Vanzelfsprekend hopen we dat er weer heel veel leden aanwezig zullen zijn bij deze ALV. We gaan er vooralsnog van uit dat ook deze ALV digitaal zal verlopen.

 Hockey

Er is de afgelopen periode hard gewerkt op het ‘hockeyfront’. Het proces voor de teamindeling (dat we eerder publiceerde) is in volle gang en dat verloopt erg goed (met dank aan iedereen die hier bij betrokken is1). Voor de selectieteams is de procedure bekend gemaakt en op dit moment wordt er hard gewekt om dat operationeel vorm te geven (ook hier; dank voor het harde werken).

In de afgelopen periode hebben verschillende leden van het bestuur gesprekken gevoerd met alle senioren teams met als doel wensen en verwachtingen voor het aankomend seizoen in kaart te brengen en te onderzoeken hoe we hier vorm aan kunnen geven. Dat zijn – met dank aan alle deelnemers – constructieve en open gesprekken geweest.

Op de ALV hebben we als bestuur aangegeven dat een goede hockeyopleiding en goede trainingen een belangrijk onderscheidend vermogen is van onze vereniging. Dat is eigenlijk altijd zo geweest en daarom hebben als bestuur gezegd dat we – ondanks de financiële situatie – daar geen concessies in willen doen. Dat betekent concreet dat we op dit moment in gesprek zijn met trainers over volgend seizoen, en dat we de puzzel aan het leggen zijn om op elk team een goede trainer in te zetten.

Heren en Dames 1

Zowel Dames als Heren 1 hebben hun seizoen afgesloten. Heren 1 heeft nog wel competitie gespeeld, Dames 1 niet. Beide teams hebben de blik alweer op volgend jaar gericht. Voor de Dames geld dat het team grotendeels dezelfde samenstelling zal hebben. Bij Heren1 zijn er wat meer wisselingen, en daar wordt hard gewerkt om een de bezetting rond te krijgen.

Beide teams kijken met vertrouwen naar de toekomst, en ik hoop van harte dat we ze, met heel veel leden, weer ‘in het echt’ kunnen aanmoedigen volgend jaar.

Sponsoring en ledenwerving

Ik wil in deze update graag ook even de schijnwerper zetten op twee onderwerpen die zich vaak aan het oog onttrekken in het dagelijks reilen en zeilen van de club. Het gaat om sponsoring en ledenwerving. Beide zijn ongelooflijk essentieel voor onze vereniging. In de afgelopen periode is op beide fronten heel hard gewerkt, en met resultaat.

De ledenwervingen activiteiten lijken nu al vruchten af te werpen. We hebben ingezet op de werving van senior en junior leden en dat lijkt op dit moment al een groot deel van het aantal opzeggingen te compenseren.

Ook in de sponsoring zit niemand stil. De sponsorcommissie begint vorm te krijgen en er vinden op dit moment goede en concrete gesprekken plaats met nieuwe, bestaande en oude sponsoren. Dit levert een significante bijdrage aan het rondkrijgen van onze begroting.

Oproep

Het seizoen en deze update zit er bijna op. En zoals altijd sluit ik af met een oproep, waarbij ik me permitteer om in herhaling te vallen. De club kan bestaan, groeien en bloeien als veel mensen daar een bijdrage aan leveren. Immers; vele handen maken licht werk’.

Dus ook dit keer weer een oproep. We zijn op zoek naar:

1. Nieuwe jeugd en senior leden. Ken je een vriend of vriendin van je kinderen die het wel eens wil proberen? Wil je als ouder van een hockeyend kind het ook leren? Of heb je zelf vroeger gehockeyd en mis je het vreselijk? Meld je aan via [email protected]

2. Heb je een bedrijf en wil je een bijdrage leveren aan de club als sponsor, met alle voordelen die daarbij horen? Of wil je helpen zoeken naar een sponsor voor je team? Stuur je mail naar [email protected]

3. Leden voor de breedte commissie, sponsorcommissie, de commissie sociaal maatschappelijk (oa ledenwerving, activiteiten). Als je interesse hebt, stuur een mail naar [email protected]

4. Heb je als (oud)hockeyer trainers of coachervaring en zou je dat wel weer willen doen? Stuur je mail naar [email protected]


Tot slot

Voor het eerst in lange tijd lijken de signalen voor een terugkeer naar een ‘normale’ samenleving steeds meer op groen te staan. Uiteraard volgen we de ontwikkelingen op de voet en zodra er weer meer mag op de club, dan zullen we dat melden. Ondertussen wens ik iedereen alvast een mooie voorzomer (het gaat eindelijk mooi weer worden) met ontmoetingen die lang niet mogelijk waren.

 

Namens het bestuur,

Dirk Jan Jonker

Interim voorzitter