header foto header foto header foto header foto header foto
 
Bestuur

Aanstaande donderdag 6 mei Algemene Ledenvergadering, een laatste oproep...

Nieuws afbeelding 4-5-2021

Aanstaande donderdag staat de Algemene Ledenvergadering gepland. Deze is toegankelijk voor alle leden en ouders van leden. Een algemene ledenvergadering is het moment waarop leden (en hun ouders) kunnen horen hoe de club ervoor staat, meepraten en stemmen over beleid.

We hebben het al eerder gezegd; de ledenvergadering is het belangrijkste orgaan binnen de vereniging, en om die reden vinden we het van belang dat zoveel mensen als mogelijk aanwezig zijn. We doen daarom deze oproep.

 

Praktisch

Datum: Donderdag 6 mei

Tijd: 20.00 uur – 22.00 uur

Hoe: Via Microsoft teams

Aanmelden: een mail naar [email protected] voor donderdag 16.00 uur

Agenda en informatie: Achter de login op de site onder club/ documenten/ ALV 2021

 

Leden vanaf 16 jaar en Ereleden hebben stemrecht en het recht om op de vergadering te spreken.

Leden t/m 15 jaar en Leden van verdienste hebben adviesrecht en het recht om op de vergadering te spreken.


Wil je iemand machtigen om namens jou het advies- of stemrecht uit te oefenen (per email of via de ALV) dan kan dat door een email te sturen naar [email protected] met je naam, lidnummer en de naam van degene die je machtigt om namens jou te stemmen/ advies uit te brengen. Of; stuur deze gegevens in een WhatsApp/SMS bericht aan 0631916258; laat je stem niet verloren gaan!

  Zowel mail als WhatsApp bericht zijn rechtsgeldig, dus kies wat voor jou het gemakkelijkst is.

Degene die jij machtigt heeft jouw lidnummer nodig om te kunnen stemmen/ advies uit te kunnen brengen. Dus zorg ervoor dat hij of zij dat bij de hand heeft.

 

Tot donderdag,

 

Namens het bestuur,

 

Dirk Jan Jonker

Interim voorzitter

 

 

 

 

Countdown