header foto header foto header foto header foto header foto
 
Bestuur

Update van het Bestuur

Nieuws afbeelding 20-4-2021

Het is alweer even geleden dat er een update van het bestuur is verschenen. We vinden het daarom de hoogste tijd om een aantal actuele ontwikkelingen te delen, en we hebben een aantal openstaande (vrijwilligers) vacatures. Deze zullen we aan het einde van deze update delen.

 ALV

Op 6 mei aanstaande staat er een algemene ledenvergadering op de agenda. Deze zal digitaal verlopen. Ik schreef het al eerder; de algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan binnen de vereniging en om die reden doe ik een oproep om deel te nemen aan deze vergadering. Dit is hét moment om mee te denken en te praten over de club en de keuzes die gemaakt worden. Aanmelden kan via [email protected]en meer informatie en documenten komen later deze week beschikbaar.

 Samenstelling Bestuur

Het bestuur is de afgelopen periode uitgebreid met twee nieuwe interim bestuursleden. Eloïne Kindt zal de portefeuille sponsoring en commercie op zich nemen. Deze portefeuille richt zich op het behoud en uitbreiden van sponsoren en het realiseren van overige inkomsten buiten contributie en sponsoring.

Jelle Struik zal de portefeuille sociaal maatschappelijk op zich nemen. Deze portefeuille richt zich op de organisatie van evenementen en toernooien, verbinding met scholen en sociale instellingen binnen Almere behoud en werving van nieuwe leden.

Met betrekking tot de werving van nieuwe leden werken Eloïne en Jelle samen. Beiden zullen zich in de komende periode nader voorstellen. Het spreekt voor zich dat ik heel blij ben dat deze twee nieuwe bestuursleden ‘ja’ hebben gezegd tegen deze rol. Daarmee is het interim bestuur compleet en kunnen we de aankomende periode met elkaar bouwen aan de duurzame en bestendige groei van de club.

Doordat Eloïne en Jelle deze portefeuilles op zich hebben genomen kunnen René van ‘t Hooft en Vivian Cheung hun werk gaan overdragen. Hoewel het wat onpersoonlijk is om dat op deze plek te doen, wil ik hen hier bedanken voor al het werk dat zij in de afgelopen periode hebben gedaan!


Opmaat naar volgend seizoen

Op de site is afgelopen week de procedure teamindelingen verschenen. Een procedure waar veel mensen aan hebben gewerkt, en die recht doet aan de complexiteit van het indelen van teams.

Wat ik hier niet onvermeld wil laten is dat de samenwerking tussen alle betrokkenen, top en breedte, LCO en trainers in de totstandkoming van deze procedure heel goed is verlopen.

Voor de jongste jeugd en de senioren is deze procedure nog niet beschreven. Deze week worden daar stappen in gezet. Voor de jongste jeugd zal er op korte termijn ook een procedure verschijnen.

Deze week gaan we als bestuur ook in gesprek met een vertegenwoordiging van de seniorenteams. We gaan met hen in gesprek over teamindelingen, doorstroom uit de A jeugd en we bespreken de verwachtingen die er over en weer zijn richting volgend seizoen.

De ontwikkelingen rondom Corona maken dat we als bestuur steeds een beetje optimistischer worden over volgend seizoen. Optimistisch in de zin dat we weer regulier competitie kunnen spelen, we elkaar en onze jeugd weer kunnen aanmoedigen langs het veld en dat we elkaar weer kunnen treffen in het clubhuis onder het genot van een drankje.

Als duidelijk wordt wanneer de beperkingen worden opgeheven, dan laten we dat als bestuur niet ongemerkt voorbij gaan. Daarover later meer.

 

Heren 1

Afgelopen zondag is duidelijk geworden dat Heren 1 na vijf jaar zal degraderen uit de hoofdklasse. Dat is geen leuk nieuws. Vijf jaar hoofdklasse heeft er wel voor gezorgd dat de Almeerse een gevestigde naam is geworden in het tophockey. En dat is een geweldige prestatie. Onze heren hebben er dit jaar alles aan gedaan op dat hoogste niveau te blijven, en dat is helaas niet gelukt.

In de gesprekken met heren 1 blijkt gelukkig dat de blik op de toekomst is gericht. Volgend jaar komen we uit in de promotieklasse, en dat is een hele stevige competitie. We zijn een club die altijd met hard werken topprestaties heeft weten te leveren, en we zijn er van overtuigd dat dat volgend jaar en de jaren daarna zo zal blijven.


Oproep

Het draaiende houden van een club als de onze, werken aan een toekomst met bestendige groei vraagt tijd en energie. Tegelijkertijd is het zo dat als we dat met velen doen, we de hoeveelheid tijd en energie goed kunnen verdelen. En het is werk wat er toe doet.

Ik kondigde het aan het begin van de update al aan; we hebben een aantal vacatures. Het gaat om onder andere de volgende:

-Leden voor de commissie sponsoring en commercie; zorgen voor meer sponsors en andere inkomsten;

-Leden voor de commissie sociaal maatschappelijk; ledenwerving, ledenbehoud en evenementen;

-Leden voor de materiaalcommissie; beheer, onderhoud en behoud van alle materialen die we gebruiken. Keepersmateriaal, trainingsmateriaal etc;

-Mensen met twee rechterhanden; mensen die af een toe kleine klussen willen doen, denk aan het repareren van sponsorborden, kleine reparaties in en om het terrein.

Voor alle functies geldt; aan de slag, handen uit de mouwen en vooral met plezier werken aan een steeds betere vereniging. Het is vrijwilligerswerk en soms is dat passen en meten met thuis en werk, maar het is ook ontzettend leuk om te doen.

En nogmaals; het doet ertoe!

Als je interesse hebt stuur dan een mail naar [email protected]en ik zal zorgen dat het bij de juiste mensen terechtkomt.


Tot slot

Voor een deel van onze leden is dit de tijd waarop zij beslissen of ze wel of geen lid blijven van onze vereniging. Het laat zich raden waar wij als bestuur op hopen.

We realiseren ons dat het geen leuk (hockey)jaar is geweest en we zetten daarom alles op alles om volgend seizoen een inhaalslag te maken. Op alle facetten binnen onze vereniging.

Wij hopen dat jullie daar allemaal bij zijn volgend jaar!


Namens het bestuur,

Dirk Jan Jonker

Interim voorzitter

[email protected]

Countdown