header foto header foto header foto header foto header foto
 
Bestuur

Informatie m.b.t. volgend seizoen voor senioren

Nieuws afbeelding 13-4-2021

Over drie weken is de officiële datum voor mogelijk opzeggen van het lidmaatschap (1 mei). Voor veel leden een keuzemoment. En waar zeg je als senior ‘ja’ tegen als je lid blijft?

Het afgelopen jaar hebben we zoveel mogelijk binnen de regels trainingen en onderlinge wedstrijden georganiseerd. Toch zijn de senioren, veteranen, veterinnen en trimmers dit seizoen - om overbekende redenen - beperkt in het plezier en de mogelijkheid om te hockeyen. Als bestuur bereiken ons veel vragen over volgend jaar vanuit de senioren, zeker ook met de opzegdatum van 1 mei in het vizier. We vinden het om die reden belangrijk om daar een aantal zaken over te melden.

 1. Contributie

Als bestuur zijn we voornemens de contributie voor volgend jaar niet te verhogen. We zullen dit besluit voorleggen aan de ALV op 21 april. Ondanks de financieel zware periode die we als vereniging doormaken vinden we een verhoging van contributie niet op zijn plaats, zeker ook omdat dit jaar voor velen geen volwaardig hockeyjaar is geweest.

 2. Wat als Corona niet verdwijnt. Wat kunnen we voor senioren doen?

We gaan er van uit dat we volgend jaar weer ‘gewoon’ kunnen hockeyen. Echter, wij kunnen als bestuur ook niet in de toekomst kijken en willen graag anticiperen op een scenario waarin de Corona epidemie opnieuw de kop opsteekt en dat er wederom beperkende maatregelen worden getroffen. In dat geval vindt het bestuur dat we de senioren, veteranen, veterinnen en trimmers tegemoet moeten komen met een financiële regeling. We kiezen voor deze doelgroepen omdat zij dit seizoen volledig contributie hebben betaald, maar nauwelijks mochten hockeyen. Het is zeer waarschijnlijk dat bij een nieuwe grote uitbraak deze doelgroep opnieuw wordt getroffen. Om die reden werkt het bestuur op dit moment aan een restitutie regeling voor volgend seizoen indien de senioren dan nog niet (volledig) kunnen hockeyen. Deze regeling leggen we voor aan de leden in een volgende ALV. Deze ALV organiseren we voor de zomer (half juni).

 3. Opzeggen voor 1 mei

Al eerder vermeld in dit bericht is dat de datum voor opzeggen op 1 mei ligt. Het spreekt voor zich dat wij hopen dat zoveel mogelijk mensen lid blijven van onze vereniging, maar uiteraard maakt iedereen hierin zijn/haar eigen afweging. We kunnen deze datum niet verder naar achter verschuiven om twee redenen. De eerste is dat we de begroting voor volgend seizoen gemaakt moet worden. Die is voor een heel groot deel afhankelijk van het aantal leden. In het verlengde daarvan moet we als bestuur - op basis van die begroting - keuzes maken in de uitgaven van volgend jaar. Uiteraard in lijn met de inkomsten. Deze begroting leggen we voor in de eerder genoemde ALV die we voor de zomer zullen voorleggen (nog niet op de ALV van 21 april). De tweede reden is dat we op 1 juni aan de KNHB moeten aangeven met hoeveel leden en teams we volgend seizoen ingaan.

 4. Opzeggen onder voorbehoud

In het verleden is het veel gebeurd dat senior-leden opzeggen onder voorbehoud van teamindeling. Dat maakt het teamindelingsproces heel ingewikkeld omdat we dan niet zeker weten hoeveel leden we hebben. Opzeggen onder voorbehoud mag altijd, alleen zullen wij de teamindeling maken met de leden die lid zijn op het moment van indelen. Leden die de opzegging ongedaan willen maken worden daarna geplaatst in het meest passende team waar nog plek is. Helaas zal dat dan niet altijd het team van voorkeur kunnen zijn. De leden die lid blijven krijgen dus voorrang bij de teamindelingen. We hebben geen andere keuze dan het proces zo in te richten.

 5. Doorstroom naar senioren vanuit de A

Er is een werkgroep bezig om de doorstroom vanuit de A naar de senioren te bevorderen. Deze werkgroep werkt nauw samen met de Breedte- en Topsportcommissie. Hierover horen jullie binnenkort meer.

We hopen dat we met dit bericht eventuele zorgen richting volgend jaar voor een deel hebben kunnen wegnemen. Mochten er toch nog acute zorgen zijn, dan horen we dat graag via [email protected]

Hartelijke groet,

Dirk Jan Jonker

Interim voorzitter Almeerse

[email protected]

 

Reacties


Ruud Cornelisse

13-4-2021 @ 17:48:14 |De titel doet vermoeden dat het alléén over senioren gaat . maar het gaat over alle teams . Hierdoor lezen veel mensen dit niet !

Natasja Burdorf

13-4-2021 @ 22:06:51 |Dit bericht is bedoeld voor de senioren omdat zij dit seizoen het meest geraakt zijn door de Coronamaatregelen.

Johan Brouwers

15-4-2021 @ 08:27:29 |Een eerlijk en open bericht

Reageer op het nieuws


Countdown