header foto header foto header foto header foto header foto
 
Bestuur

Verplaatsen van ALV naar 6 mei

Nieuws afbeelding 15-4-2021

Beste Leden,

 

Vorige week hebben we nog aangekondigd dat we op 21 april de ALV zouden organiseren. Als bestuur waren we er van overtuigd dat we met de aankondiging en het publiceren van de agenda de juiste procedure en termijnen in acht hadden genomen. Dat blijkt nu niet het geval. 

Omdat we vinden dat er op een ALV gesproken moet worden over de inhoud en niet over de procedure, hebben we besloten de ALV naar 6 mei te verplaatsen.

We vinden het van belang om de leden zo compleet mogelijk op de hoogte te brengen van alle documenten en leden ruimschoots de gelegenheid te geven om zich in te lezen. Om dat mogelijk te maken zullen we alle relevante stukken volgende week in één keer beschikbaar stellen op de site.

We hopen uiteraard nog steeds dat er – ondanks deze verplaatsing – zoveel als mogelijk leden deel zullen nemen aan deze ALV. 

De Algemene Ledenvergadering is tenslotte het hoogste beslisorgaan van onze vereniging.

 Namens het bestuur,

 

Dirk Jan Jonker

Countdown