header foto header foto header foto header foto header foto
 
Bestuur

Update van het bestuur

Nieuws afbeelding 12-3-2021

Het is al even stil geweest als het gaat om de update vanuit het bestuur. Dat betekent overigens niet dat we stil zitten. In deze uitgebreide update nemen we je mee in wat er speelt en waar op dit moment aan gewerkt wordt.

De prioriteiten van het bestuur

Als bestuur hebben we een aantal prioriteiten die voorlopig de agenda van de bestuursvergaderingen zullen bepalen. In willekeurige volgorde zijn dat;

· Transparantie in keuzes en beleid. We vinden het van belang dat

  • keuzes,
  • beleid,
  • de opbouw van de organisatie,
  • processen
  • etc.

voor iedereen duidelijk en toegankelijk zijn. Daar zijn we al mee begonnen en we zijn er nog lang niet, het zal permanente aandacht vragen.

· De begroting van dit en volgend seizoen. Het zal voor niemand een verassing zijn dat de sluiting van het clubhuis tot een verlies van inkomsten leidt. Ook sponsoring loopt terug. Onze kosten lopen tegelijkertijd (voor het grootste deel) gewoon door. Dat levert een grote uitdaging op bij het maken van een begroting voor volgend jaar, in gedachte houdend dat we niet al te veel concessies willen doen in kwaliteit.

· In het verlengde hiervan is ledenwerving ook een belangrijke prioriteit. Die werving geldt voor alle leeftijden en niveaus. In heel Nederland hebben hockeyclubs te maken met teruglopende ledenaantallen. Wij helaas ook, en om die reden zullen daar nog dit voorjaar een aantal activiteiten voor worden georganiseerd.

· Tot slot is sponsoring een belangrijke prioriteit, het is immers hét middel om extra inkomsten te genereren. We hopen daar op korte termijn meer over bekend te maken.


Balans en samen

Het is een vreemd jaar geweest, en dat is het nog steeds. Binnen de vereniging wordt door heel veel mensen hard gewerkt om – met alle beperkingen die er zijn – zoveel mogelijk hockey en hockeyplezier mogelijk te maken. Het is door de situatie niet altijd eenvoudig om dat in gezamenlijkheid te doen.

Daardoor kan er het gevoel ontstaan dat de club bestaat uit eilandjes. Of dat nu waar is of niet; als bestuur willen we graag een eenheid vormen binnen de club. Een eenheid die in balans is.

Balans tussen breedte en top en balans in de wijze waarop we de belangen van alle leden dienen en, niet onbelangrijk; balans in de (vrije) tijd die de vele vrijwilligers met onze club bezig zijn. Dat kunnen we alleen maar realiseren als we dat samen doen. Dat is een van de redenen dat we processen, beleid en de uitvoer daarvan met zoveel als mogelijk betrokkenen bespreken en afstemmen.

 

Dames 1 en Heren 1

In de voorbereiding op volgend seizoen worden er ook gesprekken gevoerd met Dames en Heren 1. Onderwerp in deze gesprekken zijn de ambitie van de beide teams, de ondersteuning die daarin nodig is, en hoe beide teams een brede rol van betekenis kunnen hebben binnen de club.

 

Einde seizoen en nieuw seizoen

Dit vreemde hockeyseizoen loopt over een paar maanden af. Uiteraard hopen we – net als heel veel anderen – dat dit het laatste seizoen is waarin we te maken hebben met Corona. We gaan er van uit dat we in september van dit jaar weer een normale competitie kunnen spelen en dat we elkaar weer langs het veld en in het clubhuis kunnen ontmoeten. 

Vorig jaar heeft de ALV goedgekeurd dat we gaan werken met een topsportcommissie en een breedtecommissie. De breedtecommissie is sinds de zomer ingevuld en de topsportcommissie is vorige maand goed opgestart. Beide commissie houden zich o.a. bezig met voorbereidingen voor volgend seizoen. Fijn dat dit zo goed loopt!

Ondertussen is het proces van teamindelingen en selecties al wel gestart. Er wordt in alle geledingen hard gewerkt aan het transparant maken van selectieprocedures en teamindeling procedures. Dit is bijna rond en de communicatie van de selectieprocedure volgt snel. Wij ontwikkelen deze processen met grote groepen mensen samen, om de procedures zo transparant en objectief mogelijk te maken en gedragen door het hele kader van de club.

 

Tot slot

Gelukkig is het zo dat steeds meer leden en ouders van leden zich aanmelden om zich in te zetten voor de club. Dat is echt heel goed nieuws en hoewel het soms even zoeken is wat het beste past en aansluit, zijn we er als bestuur echt heel blij mee. Immers; vele handen maken licht werk.

We willen daarom opnieuw een bescheiden oproep doen: als je denkt iets bij te kunnen dragen aan de club; vanuit je werk, je kennis, vaardigheden of anderszins, en je zou dat wel eens willen verkennen, dan horen we dat graag!

Het makkelijkste is een mail te sturen naar [email protected]

Op naar een mooi voorjaar waarin we elkaar hopelijk weer meer ‘in het echt’ kunnen ontmoeten!

 

Namens het bestuur,

 

Dirk Jan Jonker

Interim voorzitter