header foto header foto header foto header foto header foto
 
Bestuur

Stand van zaken: bericht van de interim voorzitter

Nieuws afbeelding 3-2-2021

Van de interim voorzitter:

Het is inmiddels bijna twee weken geleden dat ik ben gekozen als interim voorzitter. Op onze website of elders is daarna niets meer te lezen geweest over hoe het verder is gegaan na de ALV. Tijd dus voor een update.

Sinds de ALV

De afgelopen periode heeft in het teken gestaan van overdracht en inwerken en het bepalen van de prioriteitenagenda voor de aankomende periode.

Het spreekt voor zich dat ik in dat proces met veel mensen binnen de club heb gesproken. Zo vinden er gesprekken plaats met het aftredende bestuur, is de verkiezingscommissie gesproken, heb ik contact gehad met heren 1, mensen van parahockey en de breedtesport.

Er heeft ook een kennismaking met de KNHB plaatsgevonden.

De serie van gesprekken is nog niet voorbij; op korte termijn vinden er gesprekken plaats met de technische commissie, vertegenwoordiging van Dames 1 en de diverse andere commissies zoals de commissie breedtesport.

Interim bestuur

Ondertussen wordt er hard gewerkt aan de samenstelling van het interim-bestuur. Dat krijgt langzaam maar zeker vorm.

 Ik ben heel blij om bekend te maken dat er 2 mensen zijn die ‘ja’ hebben gezegd tegen een rol in het interim bestuur. Ben Bult zal de rol van interim secretaris op zich nemen en Ruben den Ouden zal de interim portefeuille topsport gaan invullen. Sylvie Mekking zal de bestuursondersteuning voor haar rekening nemen. Vivian Cheung, René van’t Hooft en Colinda Bennes uit het afgetreden bestuur hebben aangegeven hun portefeuilles zo snel mogelijk te willen neerleggen. De overdracht van hun werkzaamheden is in volle gang. Robert Peek (penningmeester) en Natasja Burdorf (breedtesport) blijven voorlopig demissionair onderdeel uitmaken van het bestuur om de continuïteit van de club te garanderen. Ondertussen wordt er gezocht naar nieuwe bestuursleden voor deze portefeuilles. Zodra er namen bekend zijn, zullen we deze uiteraard communiceren.

BALV 11 februari

Op 11 februari staat er een Bijzondere Algemene Ledenvergadering op de agenda. Deze gaat niet door en zal worden verzet. Deze ledenvergadering staat in het teken van het goedkeuren van de jaarrekening. Op dit moment is er veel onduidelijkheid over de NOW regeling die de club heeft ontvangen en waar mogelijk een deel van moet worden terugbetaald. Het uitzoeken daarvan, en de gevolgen voor de jaarrekening in kaart brengen heeft meer tijd nodig. Bovendien willen we leden ruim van tevoren de gelegenheid geven zich in te lezen door het delen van de stukken. We maken zo snel als mogelijk een nieuwe datum bekend.

Tot slot

Er wordt door vele mensen achter de schermen hard gewerkt om de club te laten doordraaien, vooruit te kijken naar het volgende seizoen, zaken te verbeteren of aan te pakken. Normaal gesproken is dat niet zo zichtbaar, maar voor mij is dat de afgelopen weken heel zichtbaar geworden. En dat maakt indruk, een hele positieve indruk!

Dirk Jan Jonker

Reacties


Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws