header foto header foto header foto header foto header foto
 
Bestuur

Kom naar de ALV op 20 januari!

Nieuws afbeelding 6-1-2021

Wanneer is de ALV?
Op 20 januari is er weer een ALV. Dit is een belangrijke ALV voor de toekomst van de Club. We roepen alle leden op om te komen. De agenda en stukken staan achter de login op de website.

Hoe werkt dat op een ALV?
Weet je niet waarom je zou komen of hoe een ALV ook alweer werkt? De komende week zullen we daar aandacht aan besteden op de website en op social. Nu in het kort: In de ALV bepalen de leden hoe onze inkomsten (o.a. jouw contributie) wordt uitgegeven, wat voor club we willen zijn en waar we prioriteit aan geven. Geen individuele zaken, maar op beleidsniveau. De leden bepalen, het bestuur voert uit.

Hoe bepaal je mee?
In de Statuten staan de spelregels voor het meebepalen op de ALV. 

We kennen 2 soorten leden: 
1. Aspirant-leden: Jeugd t/m 15 jaar is aspirant-lid en heeft geen stemrecht. Wel hebben ze adviesrecht en één van de ouders mag dat uitoefenen. Ook hebben ze het recht om tijdens de ALV het woord te krijgen. Leden van verdienste hebben ook adviesrecht.
2. Leden (vanaf 16 jaar). Deze leden hebben stemrecht. Ook ereleden hebben stemrecht.

Hoeveel mensen hebben stemrecht?
We hebben 1116 leden en 515 stemgerechtigde leden, waarvan grote delen in de Ajeugd en (jong)senioren. De toekomst van de club ligt in de handen van de jeugd. Maar dan moeten ze wel komen. 

De ervaring leert dat er tussen de 30 en 66 stemgerechtigde leden aanwezig zijn op de ALV. Daarvan zijn er telkens tientallen stemmen in machtiging gegeven, dus de daadwerkelijk opkomst is zelfs kleiner.

Hoe kan je iemand machtigen?
Op de website achter de login staat onder Club/ Documenten hoe de online stemprocedure werkt en hoe je iemand kan machtigen. Denk goed na of het geven van een machtiging jouw belang echt vertegenwoordigt. We snappen dat een (online) ALV voor 16 en 17 (-21?) jarigen niet interessant zal zijn. Maar het gaat om jullie eigen toekomst. Stem het liefste zelf. Niettemin is er geen limiet voor het aantal machtigingen. In het verleden zijn er leden geweest die tientallen machtigingen bij zich hadden en dat is toegestaan.

Kortom: wil je onderdeel zijn van de toekomst van de Club, invloed hebben en meebepalen? Kom naar de ALV en laat van je horen. Stem, geef advies, machtig iemand. Doe mee!

Je moet je aanmelden voor de ALV. Dit kan door een mail te sturen met naam en lidnummer aan [email protected] Aanmelden kan tot 20 januari 17 uur. De ALV is digitaal en je krijgt een toegangslink toegestuurd op 20 januari.

Tot de 20ste

Reacties


Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws