header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Bestuur

Volgende ALV op 20 januari

Nieuws afbeelding 15-12-2020 De volgende ALV is op 20 januari 2021.

De oorspronkelijk geplande ALV van 23-12 komt daarmee te vervallen.

Op 20 januari zal de verkiezingscommissie de resultaten van het onderzoek naar het vertrek van 3 bestuursleden aan de ALV presenteren. Zij hebben nog een paar weken nodig voor hun onderzoek.

Daarnaast hebben we een (goedkoop) AVG-proof, digitaal stemsysteem nodig, die ook geschikt is om meerdere machtigingen te verwerken, adviesrecht apart te regelen en de resultaten van de stemming vrijwel direct na stemming bekend te kunnen maken. Voorgaande ALV (juli) bleek er nog veel werk aan de achterkant nodig te zijn. Met een gelijke opkomst als op de BALV van 4-11 zouden we de resultaten van de stemming niet meer tijdens de vergadering bekend kunnen maken. Dat is niet optimaal, dus we zoeken een betere oplossing. 

Binnenkort volgt er meer informatie m.b.t. de agenda van de ALV.