header foto header foto header foto header foto header foto
 
Bestuur

Samenstelling Verkiezingscommissie/ opdracht uitgebreid

Nieuws afbeelding 14-12-2020 De ledenraadpleging heeft geleid tot het advies om de volgende personen in de verkiezingscommissie te plaatsen:

- Maria Verga
- Mireille Ie-Koomen
- Boudewijn Hoeneveld
- Annemiek McCabe
- Tarcisio Andreoli

Dank voor het uitbrengen van jullie adviezen! Omdat het bestuur in de BALV van 4 november j.l. heeft toegezegd de samenstelling van de commissie niet te bepalen om de onafhankelijkheid te borgen, bepaalt de uitkomst van deze ledenraadpleging de samenstelling van de commissie.

N.a.v. het advies van de BALV op 4 november zal de commissie zich allereerst buigen over het onderzoek naar het vertrek van 3 bestuursleden en daarover op de eerstvolgende ALV rapporteren. 

Wij wensen de commissieleden veel succes en danken hen voor hun enrorme inzet de komende weken!