header foto header foto header foto header foto header foto
 
Bestuur

Verkiezingscommissie nieuwe voorzitter: Doe mee! Wie vertegenwoordigt jou het beste?

Nieuws afbeelding 30-11-2020 We hebben goed nieuws! 

1. Aanmeldingen verkiezingscommissie

Er hebben zich 7 kandidaten aangemeld voor de verkiezingscommissie die de zoektocht naar een nieuwe voorzitter zal ondersteunen. Wat fijn dat zoveel leden daar actief een bijdrage aan willen leveren. Dit is een mooie stap in het samen organiseren van onze club. 

2. Kiezen bezetting verkiezingscommissie is aan de leden

De verkiezingscommissie bestaat uit 5 personen. We vragen je om uit de aangemelde kandidaten de 3 kandidaten te kiezen waarvan jij vindt dat die jou het beste vertegenwoordigen. De 5 kandidaten waarvoor het meest is gekozen zullen plaats nemen in de verkiezingscommissie. Om dit mogelijk te maken is er via LISA de mogelijkheid om 3 voorkeurskandidaten aan te geven (elk lidnummer mag dat 1x doen, ook aspirantleden, dat zijn de junioren tot 16 jaar, mogen hun voorkeurskandidaten aanwijzen). 

3. Hoe kiest men commissieleden?

Ga naar www.almeerse.nl/stemmen. Vul je lidnummer en wachtwoord in. Lees de toelichting bij de kandidaten en kies 3 kandidaten uit. Je kan jouw voorkeur doorgeven tot en met zondag 6 december.

4. Wat waren de taken van de verkiezingscommissie ook alweer?

· De commissie voert de wervingsprocedure voor een voorzitter uit en zorgt ervoor dat kandidaten zich op de ALV van 23 december 2020 kunnen presenteren aan de leden

· De commissie voorziet alle geïnteresseerde kandidaten van informatie m.b.t. procedure en verkiezing op de ALV

· De commissie interviewt alle personen die zich hebben aangemeld als kandidaat voorzitter

· De commissie beveelt één of meerdere kandidaten aan en licht deze keuze toe op de ALV

· De commissie blikt terug op het verschil van inzicht van het bestuur, neemt de lessen ervan mee naar de wervingsprocedure en rapporteert hierover aan de ALV.

5. Welke kaders krijgt de verkiezingscommissie mee?

De commissie is gevraagd de volgende documenten als uitgangspunt te hanteren:

- Missie/ visie juli 2020

- Functieprofiel voorzitter KNHB

- Uitgangspunten Goed Bestuur KNHB

Deze documenten zijn allen in 2020 vastgesteld door de ALV. Wil je de documenten doornemen? Ga naar de website/login en ga naar Club/ Documenten/ Bestuur.

6. Wil jij je aanmelden als kandidaat voorzitter?

Leden kunnen zich aanmelden voor de functie van Voorzitter via [email protected]. We geven alle aanmeldingen door aan de verkiezingscommissie. Heb je interesse in een andere bestuursfunctie? Meld je ook aan! We kunnen versterking gebruiken.