header foto header foto header foto header foto header foto
 
Bestuur

Agenda en bijbehorende stukken ALV 2 juli beschikbaar achter de login

Nieuws afbeelding 23-6-2020

Beste Ereleden, Leden van Verdienste, Leden, Aspirant-leden en ouders,

Zoals eerder aangegeven vindt op donderdag 2 juli 2020 de Algemene Leden Vergadering (ALV) digitaal plaats en niet fysiek op de club i.v.m. de omstandigheden van corona. De agenda en de bijbehorende stukken zijn nu beschikbaar achter de login via de website (inloggen en dan Club – Documenten – ALV).

1. Agenda ALV 2 juli 2020
2. Stemprocedure 2 juli 2020
3. Begeleidende brief Visie
4. Contributievoorstel
5. ALV begroting 2020 - 2021

In het document Stemprocedure vindt u informatie hoe het stemmen werkt en hoe u iemand machtigt om namens u te stemmen. De gemachtigde heeft ook informatie van u nodig, zodat hij/zij uit uw naam kan stemmen. Lees dit aandachtig door. 

Aanmelding verplicht:

 

Wilt u graag deelnemen meldt u zich dan aan via: [email protected]
Aanmelding is verplicht in verband met de stemprocedure en het maximaal aantal beschikbare plaatsen.

Inloggegevens online ALV:
U ontvangt voorafgaand aan de ALV een bericht met de inloggegevens op het emailadres waarmee u zich heeft aangemeld.

U dient zich voor deelname aan de ALV aan te melden via [email protected]onder vermelding van uw voor- en achternaam. Er is een maximaal aantal plaatsen beschikbaar. U kunt u nog opgeven tot 24 uur vóór aanvang van de ALV.


Als bestuur hopen we dat velen van jullie aanwezig zullen zijn.

Met vriendelijke groeten,

Wibo (in afwezigheid), Natasja, Joris, Robert, René, Ronald, Colinda, Vivian

Alleen leden van tenminste 16 jaar hebben stemrecht. Volgens het Huishoudelijk Reglement hebben ouders/verzorgers van aspirant-leden (jonger dan 16 jaar) adviesrecht. Dit adviesrecht is bedoeld om ouders/verzorgers meer inspraak en invloed te geven in de hockeyclub. We hopen dat u van dit recht gebruik zult maken. Uw deelname wordt zeer aanbevolen en op prijs gesteld.

Countdown