header foto header foto header foto header foto header foto
 
Algemeen

Nieuw op te richten: Commissie Breedtesport

3-6-2020

De Almeerse is een familieclub met ambitie. Wij willen onze mooie club graag met elkaar en voor elkaar organiseren. Om dat waar te kunnen maken gaan we werken met een aantal commissies die bestuurdersportefeuilles ondersteunen. We beginnen met de portefeuilles Breedtesport junioren en Tophockey (waarover meer in ander bericht website d.d. 3 juni 2020) voor selectieteams.

Voor Breedtesport zijn we op zoek naar mensen die het bestuurslid (Natasja Burdorf) ondersteunen. In deze commissie kunnen 3 (ouders van) leden plaatsnemen. We hebben een sterke voorkeur voor kandidaten die kinderen in de breedtesport hebben of leden tussen de 16 en 18 jaar. We hebben nog geen functieprofiel voor deze functie. We geven de ruimte aan de commissieleden en het bestuurslid dit zelf nader in te vullen. Deze nieuwe commissie moet door de ALV vastgesteld worden. Vooralsnog zien we de 3 leden als "ondersteuners Bestuurslid Breedtesport (junioren)”.  

De verwachting is dat de belasting in uren circa 2 uur per week per ondersteuner/ commissielid is. In piekperiodes kan het iets meer zijn. Kandidaten voor de commissie Breedtesport kunnen zich voor 16 juni aanmelden. Het bestuur selecteert de meest geschikte kandidaten uit de aanmeldingen. 

 

Doe mee, denk mee want verenigen doen we samen!

Aanmelden kan via [email protected]