header foto header foto header foto header foto header foto
 
Bestuur

Algemene Leden Vergadering

Nieuws afbeelding 11-1-2019
Geachte Ereleden, Leden van Verdienste, Leden, Aspirant-leden en Ouders, 

Op woensdag 23 januari 2019 is er weer een Algemene Leden Vergadering (ALV). U bent van harte uitgenodigd deze ALV bij te wonen. De ALV zal plaatvinden in het clubhuis van de Almeerse Hockeyclub. Aanvang: 20:00 uur. 

De vergaderstukken kunt u achter de inlog op de website van de Almeerse vinden. Na te zijn ingelogd kunt u deze stukken vinden via Club > Documenten > ALV. U vindt daar op dit moment de Agenda, de Vergaderstukken, het Jaarverslag en de Jaarrekening.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot deze vergadering of agenda, dan kunt u contact opnemen met het bestuur via [email protected] Ook eventuele afmeldingen kunnen aan dit emailadres gericht worden.

Op dit moment hebben alleen leden van tenminste 16 jaar stemrecht, maar volgens het Huishoudelijk Reglement hebben ouders/verzorgers van kandidaatleden (leden jonger dan 16 jaar) adviesrecht. We hopen dat u van zowel dit stemrecht als het adviesrecht gebruik zult maken.

Om de betrokkenheid van de aspirant-leden te vergroten wordt in deze ALV voorgesteld de statuten aan te passen en de leeftijdsgrens van juniorleden te verlagen naar 12 jaar zodat deze groep leden eveneens stemrecht hebben in plaats van adviesrecht. Daarbij wel aangetekend dat het stemrecht van het lid tussen 12 en 16 jaren wordt uitgeoefend door één ouder/vertegenwoordiger van het betreffende juniorlid.

Ook zullen in deze ALV een aantal bestuursleden aftreden en worden nieuwe bestuursleden voorgedragen.

Uw aanwezigheid wordt dan ook zeer aanbevolen en op prijs gesteld.


Het bestuur Almeerse HC 

Reacties


Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws