header foto header foto header foto header foto header foto
 
Bestuur

Uitnodiging en Agenda ALV

Nieuws afbeelding 8-1-2019
Geachte Ereleden, Leden van Verdienste, leden, aspirant-leden en ouders, 

Op woensdag 23 januari 2019 is er weer een Algemene Leden Vergadering (ALV). U bent van harte uitgenodigd deze ALV bij te wonen. De ALV zal plaatvinden in het clubhuis van de Almeerse Hockeyclub. Aanvang: 20:00 uur. De agenda vind u in de bijlage. 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot deze vergadering of onderstaande agenda kunt u contact opnemen met het bestuur via [email protected] Ook eventuele afmeldingen kunnen aan dit emailadres gericht worden.

De vergaderstukken - waaronder de concept jaarrekening - worden uiterlijk 16 januari 2018 op de website van de Almeerse gepubliceerd en (na te zijn ingelogd) terug te vinden onder "Club / Documenten / ALV”. 

Alleen leden van tenminste 16 jaar hebben stemrecht. Volgens het Huishoudelijk Reglement hebben ouders/verzorgers van kandidaat-leden (jonger dan 16 jaar) adviesrecht. Dit adviesrecht is bedoeld om ouders/verzorgers meer inspraak en invloed te geven in de hockeyclub. We hopen dat u van dit recht gebruik zult maken.

Uw aanwezigheid wordt zeer aanbevolen en op prijs gesteld.


Het bestuur Almeerse HC 


Bijlage

Reacties


Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws


Countdown