header foto header foto header foto header foto header foto
 
Bestuur

Vooraankondiging ALV

Nieuws afbeelding 18-12-2018
Op woensdag 23 januari 2019 vindt de Algemene ledenvergadering (ALV) plaats. Op de agenda van deze vergadering staat ook het punt bestuurswisseling. Voor een aantal bestuursleden is de (tweede) termijn van drie jaar verstreken waaronder die van de huidige voorzitter. De voorzitter stelt zich niet herkiesbaar. Dat betekent dat de positie van voorzitter vacant is. Omdat de voorzitter als zodanig door de ALV wordt gekozen, doet het bestuur nu reeds deze aankondiging.
Indien u ge├»nteresseerd in het voorzitterschap wordt u verzocht een mail met motivatie en korte CV te sturen aan [email protected] voor 21 december 2018. Een profielschets voor de voorzitter vindt u in de bijlage. De nieuwe voorzitter zal tijdens de ALV worden gekozen.

Daarnaast zijn er twee bestuursfuncties vacant. Indien u interesse heeft voor een deze twee bestuursfuncties, waaronder die van secretaris, dan graag uw reactie sturen naar bovengenoemd emailadres.
Bijlage

Reacties


Jolanda de Rek

25-11-2018 @ 14:41:10 |caro speciaal voor jou....niet meer in december dus je bent er ook

Boudewijn Hoeneveld

19-12-2018 @ 09:49:22 |En wat is de tweede vrije bestuursfunctie / wie treed er nog meer af...?

Reageer op het nieuws