header foto header foto header foto header foto header foto
 
Bestuur

Algemene Leden Vergadering

Nieuws afbeelding 29-5-2018
Dinsdag 29 mei j.l. is een oproep geplaatst voor de Algemene Leden Vergadering op woensdag 6 juni 2018. Deze datum is niet juist en moet worden gelezen als woensdag 13 juni 2018. Excuses voor het ongemak.


Geachte Ereleden, Leden van Verdienste, leden, aspirant-leden en ouders, 

Op woensdag 13 juni 2018 is er weer een Algemene Leden Vergadering (ALV). U bent van harte uitgenodigd deze ALV bij te wonen. De ALV zal plaatvinden in het clubhuis van de Almeerse Hockeyclub. Aanvang: 20:00 uur. 

De agenda vind u in de bijlage. De vergaderstukken worden uiterlijk 4 juni 2018 op de website van de Almeerse gepubliceerd en (na te zijn ingelogd) terug te vinden onder Club > Documenten > ALV.

Alleen leden van tenminste 16 jaar hebben stemrecht. Volgens het Huishoudelijk Reglement hebben ouders/verzorgers van kandidaat-leden (jonger dan 16 jaar) adviesrecht. Dit adviesrecht is bedoeld om ouders/verzorgers meer inspraak en invloed te geven in de hockeyclub. We hopen dat u van dit recht gebruik zult maken.

Uw aanwezigheid wordt zeer aanbevolen en op prijs gesteld.
 
Het bestuur Almeerse HC 


Bijlage