header foto header foto header foto header foto header foto
 
HGW

13e Editie HGW - Uitleg en Feiten

3-4-2017
Het Grote Weekend komt er weer aan…de 13e editie…

Het Weekend begint op vrijdag 7 juli ca. 16.00 uur en eindigt op zondag 9 juli om ca. 17.00 uur op de Almeerse Hockey Club. Deelnemers ("spelende leden"), zijn de A,B,C,D jeugd en G-jeugd. De A,B en C jeugd wordt verwacht op vrijdag 7 juli tussen 16.00 en 18.00 uur. De D en G jeugd wordt verwacht op zaterdagmorgen 8 juli tussen 06.00 en 07.00 uur. Er wordt geslapen in zelf mee gebrachte tenten (max. 4 personen per tent !).. Al het eten en drinken bij het eten gedurende deze dagen is verrekend in de deelname kosten. Deze bedraagt voor D-leden € 100,= per persoon en voor A,B en C leden € 115,= per persoon. Tussentijds of vroegtijdig weg gaan is niet mogelijk. Houd hier rekening mee bij je aanmelding.  Gedurende Het Weekend wordt er gehockeyd, er worden spellen gedaan en er wordt natuurlijk gefeest tot in de late uren...Slapen doen we een andere keer……
 
 
Inschrijving:
Er kunnen maximaal 440 leden deelnemen aan Het Weekend. Dus… Vol = Vol. Vanaf maandag 10 april ca. 16.00 uur, kan je je via www.Almeerse.nl/HGW aanmelden. Vul de ontbrekende gegevens in en als je klaar ben klik je op OPSLAAN. Hiermee worden je gegevens bij ons vastgelegd. De inschrijving stopt op vrijdag 14 april 16.00 uur (mits er nog plaats is: zo niet dan stopt deze eerder en komt er een wachtlijst). Verdere details staan in het aanmeldformulier dat jij bij de aanmelding moet invullen. Let op: na invullen kan je geen gegevens meer veranderen !
 
 
Betaling:
Betaling van de eigen bijdrage voor Het Grote Weekend kan uitsluitend plaatsvinden middels de automatische incasso. De incasso zal plaatsvinden op 27 – 28 april. Ten behoeve van de incasso worden jullie verzocht in het aanmeldingsformulier de juiste IBan / bankgegevens te vermelden. Deelnemers waarvan wij de bijdrage niet tijdig hebben / kunnen  ontvangen / incasseren  zullen worden uitgesloten van deelname aan Het Grote Weekend.

Voor de nieuwe deelnemers en ouders:
De Almeerse heeft ruim 1500 leden, ruim 1100 meer toen we in 1994 het eerste weekend van deze soort begonnen: Het Regenboog Weekend. Doelstelling is om de  jeugdleden, jong en oud, elkaar goed te laten leren kennen. Dat doen we o.a. door van alle deelnemers teams te maken van verschillende leeftijden. Deze teams strijden gedurende dit weekend om de hoogste eer onder leiding van de Bordo’s . Dit zijn veelal senior leden die het team het hele weekend onder  hun hoede hebben. Inmiddels is het zo dat vele Bordo’s ook als deelnemer aan eerdere weekenden hebben deelgenomen.

 
Hockey, spel en ontspanning zijn de drie ingrediënten van deze weekenden, die we beslist niet zonder vrijwilligers kunnen uitvoeren. Per weekend zijn er zeker meer dan 150 vrijwilligers ( ouders en seniorleden) actief.. Het hele weekend staat onder leiding van Het Team. En tijdens dit weekend zijn de Feestregels van de Almeerse van toepassing. Deze vind je op de website. Met deze mix leren de jeugd en de ouders elkaar goed kennen en bouwen we aan liefde voor de  club.
 
Het  HGW team 2017

Reacties


Sophie van der Waag

5-4-2017 @ 07:21:56 |Ik zie geen tekst...

Jeroen Stahlberg

7-4-2017 @ 20:28:57 |Ik heb enkele vragen rondom eten tijdens het weekend en een levensbedreigende allergie van mijn zoon. Bij wie kan ik terecht?

Reageer op het nieuws


Countdown
 

Gerelateerde nieuwsberichten

Vrijwilliger zijn bij het HGW?