header foto header foto header foto header foto header foto
 

Schenking

Er bestaat binnen de club wel eens onduidelijkheid over wat officiële sponsoring inhoud, en wat dus in opdracht vanuit het bestuur via de sponsorcommissie geregeld dient te worden, en wat je zelf als team zou kunnen doen. Onderstaand wordt de ‘grens' weergegeven, met daarbij enkele voorbeelden uit de praktijk.
Ook wordt vermeld wanneer je wel/niet het clublogo mag gebruiken. Er is wel een meldingsplicht bij ‘schenkingen' zoals die onderstaand beschreven staan. Dit is om te voorkomen dat de sponsors, die bij de Almeerse branchebescherming genieten, een concurrerend bedrijf op ons complex aantreffen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hoofdsponsor ABN AMRO. Maar ook ter voorkoming dat branches die door de KNHB niet worden toegestaan en/of door de club niet gewenst zijn, denk hierbij o.a. aan alcohol, nicotine en de seksindustrie, worden geweerd.
 
Indien er ondanks onderstaande toelichting nog twijfel bestaat, of er iets is wat niet specifiek benoemd wordt, neem dan contact op met de sponsorcommissie, [email protected].
 
Schenking is geen officiële sponsoring
Indien er geen bedrijfsnaam of logo op een artikel geplaatst wordt is er sprake van schenking.
Bijvoorbeeld een bedrijf schenkt een team trainingspakken, tenues en/of jacks enz. enz. zonder naamsvermelding van het bedrijf.

Uitzonderingen op bovenstaande
Een uitzondering is de plaatsing bedrijfsnaam (of namen) op een shirt of jack dat wordt gebruikt bij een specifiek evenement. Bijvoorbeeld een team gaat op trainingskamp of heeft een evenement, heeft geld nodig en een ‘travelshirt' of ‘Eventshirt', en laat dit door een of meerdere bedrijven sponsoren. Het team mag zelf dit shirt laten versponsoren en de inkomsten gebruiken voor het kamp/event.
 
Tassen en ballen mogen voorzien worden van bedrijfsnamen, zonder afdracht aan de club of meldingsplicht.
 
Wel sprake van officiële sponsoring
Er is sprake van sponsoring wanneer er in overleg met de sponsorcommissie afspraken tot stand  komen. Ten behoeve van de bescherming van de vereniging en van de sponsor moeten deze afspraken schriftelijk worden vastgelegd, waarbij ook sprake is van een financiële bijdrage aan de vereniging.

Men kan hierbij denken aan alle plaatsingen van bedrijfsuitingen op het complex. bijvoorbeeld op reclameborden, flyers, doeken, vlaggen, verenigingswebsite en digitale uitingen op de schermen. Zo ook aan drukwerk/bedrijfsnaam op trainingspakken, tenues en jacks van een team.
 
Clublogo Almeerse HC
Het clublogo mag nooit geplaatst worden zonder toestemming van de club. Op artikelen die bovenstaand als officiële sponsoring vermeld staan mag altijd een clublogo vermeld worden. Bij de ‘schenkingen' en genoemde ‘uitzonderingen', waar op het betreffende artikel wel een clublogo gewenst is, kan het verzoek worden neergelegd bij de sponsorcommissie.