header foto header foto header foto header foto header foto
 

Medische begeleiding Almeerse

HC Almere kenmerkt zich door een grote jeugdopleiding en een ambitie vanuit dit perspectief te streven naar presteren op het hoogste hockey niveau. Door te investeren in de begeleiding en training van de jeugdspelers is de club uitgegroeid tot een gewaardeerde vereniging binnen hockeyend Nederland, waar met belangstelling wordt gekeken. Door het beleid van de club om de eigen jeugd een goede opleiding te geven en te zorgen voor en adequate doorstroming van talent naar de lijn teams, is het de Almeerse gelukt om de hoogste regionen van de hockeycompetitie te bereiken. In het seizoen 2015-2016 is ten gevolge van dit ingezette beleid promotie van Heren I naar de Hoofdklasse realiteit geworden. Ook de dames acteren op een hoog landelijk niveau, evenals de jeugdteams.

Bij promotie van de hockeyclub naar het hoogste niveau, behoort ook een herstructurering en optimalisering van de organisatie. Een van de onderdelen die extra aandacht behoeft, is de organisatie rond de medische begeleiding van de vereniging. Hierbij dient te worden opgemerkt te worden dat dit op dit moment met name geldt voor de H1 en D1 teams, alsmede de jeugd lijnteams, maar uiteindelijk voor de gehele vereniging uitgerold moet worden. 

De voorwaarden voor een goede medische begeleiding:
 1. Heldere organisatiestructuur met installering van een medische commissie
 2. In overleg en ondersteuning van en met het bestuur inrichting organisatiestructuur en medisch beleid
 3. Nauw samenwerkingsverband met sportfysiotherapie, waarbij in goed onderling vertrouwen kan worden gewerkt
 4. Duidelijke en snelle verwijzingslijnen bij blessures naar fysiotherapeut en specialist
 5. Opzetten van masterplan Topsport begeleiding

Gezien de korte termijn waarop deze zaken ingericht moeten worden, is een stappenplan voor de hand liggend. Hierbij kan gedacht worden aan de opzet van een optimale begeleiding van de lijnteams, betreffende de driehoek H1/H2/JA1 en D1/D2/MA1.
In een later stadium wordt uitgebreid naar de overige lijnteams.
Bij een goede borging van deze opzet, kan dit worden uitgebreid naar een vereniging breed beleid, waarbij het accent ligt op preventie, sportmedische begeleiding, talent herkenning en het realiseren van randvoorwaarden voor optimaal presteren. Het voordeel hiervan dit beleid is dat de gehele jeugd profiteert van een hoger prestatieniveau en doorstroming van de jeugd op een hoger sportief niveau gewaarborgd blijft.

In eerste instantie wordt de opzet van het topsport beleid uitgewerkt.


Samenstelling
Voorzitter: Henk van der Hoeven
 • Verantwoordelijk beleid en samenstelling commissie
 • Afleggen verantwoording aan bestuur Almeerse HC

Fysio: SMC Almere
 • Verantwoordelijk begeleiding teams, bij-nascholing, preventie 
 • Adequate blessure behandeling 

EHBO-service
 • Verzorgen van de medisch koffer
 • Verzorgen van EHBO diensten rond competitiedagen / toernooien

Email adres: [email protected]


Te downloaden bijlage: Plan medische begeleiding Almeerse Hockey Club

Organogram Medische Commissie