header foto header foto header foto header foto header foto
 

Zaalhockey

Voorwaarden zaalhockey 2021-2022                           


Hierbij de voorwaarden voor het zaalhockeyseizoen 2021-2022. Naar onze verwachting zal de Almeerse Hockeyclub ongeveer met 65 wedstrijdteams deelnemen. Zaalhockey valt onder de verantwoordelijkheid van de TC (technische commissie) van de Almeerse Hockey Club. De voorwaarden voor deelname aan zaalhockey gelden voor alle leden. Wij vragen aan jou (en indien je onder de 18 jaar oud bent je ouders/verzorgers) kennis te nemen van deze voorwaarden voordat je jezelf inschrijft. Aan deelname zaalhockey zitten namelijk kosten verbonden.


Zaalhockey wordt georganiseerd door de KNHB. De Almeerse Hockeyclub doet mee in het district Midden Nederland. Het zaalseizoen start officieel 1 december 2021 en eindigt half februari 2022. Voor een zaalteam geldt dat als ze hun laatste wedstrijd hebben gespeeld, hun zaalseizoen op dat moment eindigt.


Een zaalteam:

Een zaalteam mag maximaal 12 spelers opvoeren op het wedstrijdformulier. In het veld wordt gespeeld met maximaal zes spelers. Een team mag natuurlijk wel uit meer spelers bestaan. De extra spelers nemen tijdens een wedstrijd plaats op de tribune.


Elk team moet een zaalvertegenwoordiger (vaak de coach/begeleider) hebben, die dient als aanspreekpunt voor het team. Bij het aanmelden van het team moet bekend zijn wie deze functie op zich neemt. De Coach/begeleider zorgt bijvoorbeeld voor de opstelling/aansturing van de spelers, het maken van een rijschema voor de ouders en het op tijd invullen en verwerken van het digitale wedstrijdformulier.


Als een team een boete opgelegd krijgt, dan hanteert de Almeerse Hockeyclub het principe dat dit team zelf de boete betaalt. Dit geldt ook voor bewust aangebrachte schade aan zalen. Een overzicht van de boetes is beschikbaar via de site van de KNHB.


De inschrijving:

De inschrijving voor het zaalhockey voor de leden is bindend op 28 september 2021. Het terugtrekken van een inschrijving na 28 september 2021 kan niet meer kosteloos geschieden.

Na 10 oktober 2021 zullen de definitieve teaminschrijvingen bepaald worden.


Zaaldienst:

Van ouders/verzorgers wordt verlangd dat zij een wedstrijdtafel dienst draaien. Door het aanmelden van een team stemmen de ouder(s)/verzorger(s) hiermee in. De zaalcommissie deelt de wedstrijdtafel diensten in. Mocht een ouder de dienst onverhoopt niet kunnen draaien, dan zal hij/zij zelf voor een vervanger moeten zorgen binnen het team van zijn zoon/dochter. Senioren worden geacht zelf iemand te regelen voor de dienst van de wedstrijdtafel.


De taken voor de zaalleiding zijn:

- Het bijhouden van de tijd. Er mag absoluut niet uit de tijd gelopen worden in verband met de strakke planning.

- Zorg dragen dat het digitale wedstrijdformulier wordt ingevuld door de coaches en de scheidsrechters.

- De stand bijhouden op het scorebord.

- Het ordelijk houden van de accommodatie en het aanspreken van teams op het gebruik van correct zaalschoeisel en het gebruik van zaalsticks.

- Kinderen die later moeten spelen NIET laten inspelen naast het speelveld.  


Met de zaaldienst kan geen barborg terug worden verdiend. Deze is gekoppeld aan het reguliere lidmaatschap op het veld.

 

Scheidsrechters:

 Van de teams wordt verwacht dat ze zelf twee scheidsrechters bij thuiswedstrijden regelen. Vaste scheidsrechters hebben de voorkeur; de scheidsrechters moeten in het bezit zijn van een scheidsrechterskaart. Bij het aanmelden van het team moet dit reeds geregeld zijn.  Als een team bij aanmelding geen scheidsrechters heeft kunnen vinden, dan zal de scheidsrechterscommissie (per speelronde) proberen scheidsrechters aan te wijzen. Lukt dat niet, dan moet het team zelf op zoek.

De scheidsrechters dragen ook zorg voor de juiste verwerking van het digitale wedstrijdformulier en zorgt dat deze op tijd verstuurd wordt.


De zaaluitrusting:

Om een zaalwedstrijd te kunnen spelen heb je naast je thuis en uit tenue, scheenbeschermers en een bitje een zaalhockeystick, een zaalhandschoen en sportschoenen met een zool nodig, die niet afgeeft op de zaalvloer. Veldschoenen zijn absoluut verboden en mogen in de zaal niet gedragen worden!!  Voor aanvang van het zaalseizoen zal onze sponsor The Hockey Centre met een leuke aanbieding komen en in de winkel kunnen zij je het nodige advies geven over de aanschaf van de uitrusting.


Keepers moeten de bandjes met metalen gespen van hun uitrusting vervangen door bandjes met kunststof gespen. De materialencommissie ondersteunt hierbij door deze bandjes beschikbaar te stellen. Keepers moeten zelf zorgen voor een hoes (optioneel, maar wordt wel geadviseerd) voor hun legguards.


Het aanmelden voor het zaalseizoen:

De Almeerse Hockey Club streeft ernaar om zoveel mogelijk zaalteams toe te laten, maar wegens overbezette hallen kan het zijn dat we het aantal teams moeten beperken. Het bestuur kan besluiten om alle aangemelde teams toe te laten, waardoor er per team iets minder getraind gaat worden.


Bij voorkeur gaan complete veldteams de zaal in. Bij een tekort aan spelers kan het team worden aangevuld met spelers uit andere veldteams. Indien een team wordt geplaatst is de inschrijving bindend. Door inschrijving verplicht het team zich tot het betalen van de zaalcontributie en het spelen van de wedstrijden. De zaalwedstrijden worden op zaterdag en/of zondag gespeeld.


De trainingen:

Het uitgangspunt met betrekking tot de trainingen is dat de 1e teams 2 keer per week trainen (1 uur per training) in een hele sporthal. De dames 1 en heren 1 trainen 1,5 uur per training.

Voor de overige teams streven we naar 1 keer trainen in de week (1 uur per training). Uiteraard is het bovenstaande alleen realiseerbaar als we vanuit de Gemeente Almere voldoende zaaluren krijgen toegewezen. Ook dit jaar is er op verzoek van de leden ervoor gekozen om alleen zaalcapaciteit aan te vragen voor de grote sporthallen en niet voor de kleinere sportzalen.

De kleinere sportzalen zijn niet optimaal voor zaalhockey.


Ook voor de zaalhockeytrainingen geldt dat verwacht wordt dat je jezelf afmeldt bij de trainer als je niet op de training kunt komen!


De contributie:

De contributie voor zaalhockey is niet inbegrepen in de veldcontributie en moet apart worden voldaan. De contributie zal in twee termijnen worden geïnd:

- eind december 2021 de eerste termijn en

- eind januari 2022 de tweede termijn.


De belangrijkste componenten waaruit de zaalcontributie is opgebouwd zijn:

- de inschrijfkosten KNHB

- de kosten van de zaalhuur

- de kosten voor het aantal trainingen

- de kosten voor de trainers

- de kosten voor de aanschaf van zaalmaterialen (ballen, hesjes, keepersbandjes, etc.)


De zaalcontributie voor het seizoen 2021-2022 is vastgesteld* op de volgende bedragen:

- Seniorenteams:  € 145,00 per speler

- Eerste teams: € 165,00 per speler

- Jongste jeugd: € 100,00 per speler

-  G-hockeyers: Verbruik aan zaalkosten

- Junioren breedte: € 110,00 per speler


Op dit moment hebben we vanuit de gemeente Almere nog niet het aantal zaaluren gekregen die we nodig hebben om alle teams volledige trainingen te kunnen geven. Ook weten we nog niet hoeveel teams dit jaar gaan zaalhockeyen. Met die reden zijn de contributies nog onder voorbehoud. De hoogte van de contributie is door een stijging van de zaalhuur een klein beetje verhoogd t.o.v. Eerdere jaren.


Clinics en briefings:

- De coaches/begeleider en trainers krijgen een briefing. Tijdens deze briefing worden zaalhockey specifieke zaken belicht en worden technische en tactische tips doorgegeven.

- Voor de zaalaanspreekpunten organiseert de zaalcommissie een briefing over zaalleiding- & wedstrijdtafel dienst.


Indien je nog vragen hebt kun je contact opnemen met je LCO (Lijncoördinator).


Wijzigingen voorbehouden.