header foto header foto header foto header foto header foto
 

Scheidsrechters

Fluiten bij een wedstrijd
Bij de jongste jeugd (tot en met de achttallen in de E) worden de wedstrijden gezamenlijk gefloten door iemand van de tegenpartij en iemand van de Almeerse. Namens de Almeerse fluit in dat geval de coach of de teambegeleider van het betreffende team. Dit omdat de wedstrijden vooral tot doel hebben om het spel goed te leren spelen en hij/zij in staat is om ‘coachend' te fluiten.

Vanaf 1e jaar B: kaart en fluiten verplicht
Vanaf 1e jaar B zijn spelers en speelsters, met uitzondering van recreanten en trimmers, verplicht om een scheidsrechterkaart te hebben. Zonder scheidsrechterskaart mogen zij niet spelen. Beginnende scheidsrechters worden zo mogelijk begeleid bij het fluiten van hun eerste wedstrijd(-en). Daarna is begeleiding (op verzoek: [email protected]) altijd mogelijk, bijvoorbeeld als je graag wil weten hoe je je fluitkunsten kan verbeteren.

Op het veld
Ieder spelend lid, vanaf 2e jaars B, fluit minimaal 6 wedstrijden. Voor de winterstop moet al minimaal 3 maal zijn gefloten. Een 1e jaars B fluit (direct na het examen) minimaal 1 wedstrijd. Ieder spelend lid plant zichzelf tijdig in voor een fluitbeurt. 
Naast dat elk lid vooral zelf verantwoordelijk is voor het tijdig fluiten zal ook het team daarin een verantwoordelijkheid dragen. Met de teammanager of begeleider van elk team zal met enige regelmaat overlegd worden indien het aantal fluitbeurten bij leden van het team achterblijft.

Wanneer je je niet tijdig zelf inplant, wordt je door de club aan een wedstrijd toegewezen. Vanaf dat moment is het jouw verantwoordelijkheid! Je hebt dan twee mogelijkheden:
  1. Je fluit de wedstrijd zelf.
  2. Je vraagt een teamgenoot of hij/zij de wedstrijd wil fluiten. De wedstrijd komt dan op naam van je teamgenoot te staan en je moet jezelf dan voor een andere wedstrijd alsnog inplannen.

Bonus fluitbeurt
Een lid dat zichzelf voor twee wedstrijden inplant krijgt 1 wedstrijd bonus: 2 wedstrijden tellen dan dus voor 3. Hij/zij stuurt hiervan mededeling aan de [email protected]

In de zaal
Voor spelers vanaf 16 jaar die (ook) in de zaal hockeyen geldt, dat ze in de zaal per seizoen drie zaalwedstrijden moeten fluiten.

Met al je vragen en opmerkingen aan de scheidsrechterscommissie kan je terecht bij [email protected].

Scheidsrechter worden via de Almeerse HC
Volgens de regels van de KNHB moet elk spelend lid vanaf 16 jaar, met uitzondering van recreanten, in het bezit zijn van een scheidsrechterkaart. Deze kaart haal je door de scheidsrechter cursus te volgen én het schriftelijke examen te doen. Bij de Almeerse verwachten we dat je als 1e jaars B-speler je kaart haalt en dus als 2e jaars B-speler een scheidsrechterskaart hebt, en dus goed op de hoogte bent van de spelregels.

Aanmelden
Aanmelden voor de cursus én examen kan via een email naar [email protected]

E-cursus
Sinds 2012 wordt de cursus online aangeboden door de KNHB. Je ontvangt via email de login gegevens en hebt vervolgens een maand lang toegang. Je kunt op eigen tempo en tijdstippen de cursus afronden.

Examen
Enkele keren per seizoen organiseert de scheidsrechterscommissie een examen. Dit examen wordt schriftelijk afgenomen. Via de website en email wordt bekend gemaakt op welke datum het volgende examen zal plaatsvinden. Iedereen die de cursus nu of in het verleden heeft gevolgd mag naar het examen komen. Na het examen wordt door de scheidsrechterscommissie de scheidsrechter kaart aangevraagd bij de hockeybond. Zodra de kaarten binnen wordt men bericht over wanneer de kaart kan worden opgehaald. Dat ophalen kan dan op zaterdag bij de wedstrijdtafel.

Met al je vragen en opmerkingen aan de scheidsrechterscommissie kan je terecht bij [email protected]

De scheidsrechterscursus ook voor ouders
Het diploma 'Clubscheidsrechter' is ook te behalen door ouders. Als club zijn we erg blij met ouders die de spelregels kennen en ons daarnaast helpen de wedstrijden te fluiten. We streven ernaar om alle ouder de scheidsrechterscursus te laten volgen. Wij bieden hiervoor een online cursus aan die zelfstandig door te nemen is. Enkele keren per jaar organiseren wij een examen. Dit schriftelijk meerkeuze examen wordt afgenomen in ons clubhuis, vaak op een donderdagavond rond 19 uur. Na afloop van het examen ontvang je direct de uitslag.

Iedereen mag zich aanmelden via email naar [email protected]. Vermeld daarbij je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres en geboortedatum. Je wordt na het behalen van het scheidrechtersdiploma als vrijwilliger opgenomen in onze ledenadministratie. Hierdoor kun je inloggen op onze website en zelf wedstrijden uitkiezen om te fluiten. Als ouder heb je overigens geen verplichting tot het fluiten van wedstrijden. De cursus is er ook om beter de regels te leren kennen voor langs de lijn!

De vrijwilligersborg kan in twee ‘vrijwilligersdiensten' worden terugverdiend. Als scheidsrechter kun je ook de vrijwilligersborg terugverdienen door extra wedstrijden te fluiten, naast het verplicht aantal wedstrijden dat gefloten moet worden (of de borg van je kinderen, je broer of zus en andere gezinsleden die lid zijn van de Almeerse). Fluit je drie wedstrijden méér dan verplicht, dan geldt dat als één dienst. Al bij twee diensten (zes wedstrijden extra gefloten) krijg je aan het einde van het seizoen je borg terug. 

Het Arbitrageplan kun je in team Lisa vinden
- inloggen via de website
- Onder CLUB staat DOCUMENTEN
- Klik op SCHEIDSRECHTERS
- ARBITRAGEPLAN 2017-18